Nagroda II stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Budynki mieszkalne nr 1 i 2 w osiedlu mieszkaniowym Patio Róży
w Gdyni przy ul. gen. Mariusza Zaruskiego 2 i 4

Inwestor, generalny wykonawca i deweloper:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:

Grupa Inwestycyjna HOSSA SA, Gdynia
inż. Grzegorz Polak
mgr inż. Andrzej Zaliński, mgr inż. Roman Białecki (roboty budowlane), inż. Roman Lewańczyk (roboty elektryczne), mgr inż. Dariusz Wesołowski (roboty sanitarne)
mgr inż. arch.Jacek Droszcz (architektura), inż. Roman Pietrzak (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca i deweloper.

Budynki nr 1 i 2 mają łącznie 81 mieszkań. Na parterze budynku nr 1 jest 5 lokali usługowych, a w budynku nr 2 - jeden lokal usługowy. W części podziemnej budynków znajdują się garaże oraz pomieszczenia techniczne i gospodarcze, a w budynku nr 1 dodatkowo pomieszczenia kotłowni gazowej.

Działka ma powierzchnię 7440 m2. Powierzchnia zabudowana budynku nr 1 wynosi 932 m2, a budynku nr 2 - 795 m2 Powierzchnia użytkowa budynku nr 1 wynosi 4751 m2, budynku nr 2 - 3861 m2, a kubatura odpowiednio 13 437 i 13 220 m3.

Fundamenty budynków oraz ściany piwnic i szybu windowego wykonano żelbetowe monolityczne, a ściany zewnętrzne z elementów silikatowych grubości 24 cm oraz żelbetu grubości 24 cm. Zastosowano stropy typu Filigran. Konstrukcję dachu stanowi więźba drewniana. Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 19 miesięcy.