Nagroda II stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Budynek mieszkalny z garażami wielopoziomowymi
na osiedlu Bohaterów Września 68 w Krakowie

Inwestor, deweloper i generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Dom-Bud M. Szaflarski, A. Chlebowski Spółka Jawna, Kraków
Zbigniew Masajda
inż. Stanisław Czapla
mgr inż. arch. Dagmara Szaflarska-Słowiaczek (architektura), mgr inż. Przemysław Puchała (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor, deweloper i generalny wykonawca.

Jest to budynek mieszkalny o 11 kondygnacjach nadziemnych i 3 kondygnacjach podziemnych (garażowych). Wysokość budynku wynosi 34,97 m.

Powierzchnia działki wynosi 2390 m2, powierzchnia zabudowy 879 m2, powierzchnia całkowita 10 819 m2, a powierzchnia użytkowa 8796 m2.

Konstrukcję budynku stanowi żelbetowy ustrój płytowo-ścianowy. Dach ma postać stropodachu pełnego. Fundamenty tworzy płyta żelbetowa grubości 80 cm. Ściany zewnętrzne nośne wykonano o żelbetowej grubości 25, 20, 19 i 18 cm, a ściany zewnętrzne wypełniające - z pustaków ceramicznych, grubości 19 cm. Ściany zewnętrzne do poziomu +24 m ocieplono styropianem, a wyżej - niepalną wełną mineralną. Stropy stanowią płyty żelbetowe typu Filigran. Biegi schodowe do poziomu pierwszego piętra są żelbetowe monolityczne, a wyżej - z żelbetowych elementów prefabrykowanych.

Budynek wyposażono we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.