Nagroda II stopnia
Budownictwo mieszkaniowe
(Grupa I)

Zespół mieszkaniowo-usługowy w Poznaniu przy ul. Kościelnej 33

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Longbridge Development Sp. z o.o. ,Warszawa
WARBUD SA, Warszawa
mgr inż. Szymon Jabłoński
mgr inż. Mariusz Kazimierczak
arch. Marek Mierzejewski, arch. Robert Czaplicki (architektura), mgr inż. Andrzej Kołdej (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.

Powierzchnia działki wynosi 10 047 m2, powierzchnia zabudowy 8761 m2, powierzchnia użytkowa 28 745 m2, a kubatura budynku 116 429 m3.

Na całej działce wykonano garaż podziemny o powierzchni 8800 m2. Płyta nad garażem jest żelbetowa monolityczna grubości od 26 do 35 cm. Na tej płycie usytuowano 6 budynków mieszkalnych, każdy o wysokości 6 kondygnacji. Fundament stanowi płyta żelbetowa grubości od 35 do 70 cm. Ściany garażu są żelbetowe monolityczne, wykonane częściowo w wykopie szerokoprzestrzennym, a częściowo jako ściany szczelinowe.

W budynku zaprojektowano lokale użytkowo-mieszkalne o powierzchni od 39 do 89 m2 oraz apartamenty o powierzchni 179 m2 na ostatnim piętrze.

Budynki są wyposażone we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.