Nagroda II stopnia
Obiekty przemysłowo-handlowe
(Grupa III)

Zakład produkcji masztów stalowych w Starym Mieście koło Konina

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
EUROPOLES Polska Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Techniczno-Budowlane Nickel Sp. z o.o., Suchy Las
mgr inż. Włodzimierz Stepak
mgr inż. Grzegorz Klonowski
mgr inż. arch. Stefan Bajer (architektura), mgr inż. Zbigniew Linka (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Zbudowano halę produkcyjną i budynki administracyjne wraz z infrastrukturą techniczną. Hala produkcyjna charakteryzuje się powierzchnią zabudowy wynoszącą 13 398 m2, powierzchnią użytkową 9930 m2 i kubaturą 150 091 m3, a budynki administracyjne - powierzchnią zabudowy 804 m2, powierzchnią użytkową 710 m2 i kubaturą 2986 m3.

Hala produkcyjna jest czteronawowa o rozpiętości każdej nawy po 25 m i długości ponad 110 m. Fundamenty hali stanowią stopy fundamentowe posadowione na palach DSM o średnicy 100 cm i długości około 7,0 m. Konstrukcja hali jest zbudowana z prefabrykowanych słupów okrągłych o wysokości 26 m z betonu wirowanego oraz słupów żelbetowych o przekroju kwadratowym wysokości 10 m. Dach wykonano z kształtowników zamkniętych i dwuteowników HEB. Pokrycie stanowi proflowana blacha trapezowa z izolacją termiczną z wełny mineralnej (20 cm) i powłoki Polyfn.

Obudowa ścian zewnętrznych jest wykonana z paneli ściennych Tyssen, a posadzka z betonu zbrojonego włóknami stalowymi - grubości 20 cm.

W hali są produkowane słupy (maszty) stalowe.

Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.