Nagroda II stopnia
Obiekty inżynieryjne
(Grupa IV)

Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Siedlce - Terespol,
etap I od stacji Biała Podlaska do stacji Terespol - granica państwa

Inwestor:
Generalny wykonawca:


Koordynator kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa;
Konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA Wrocław (lider konsorcjum); Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych 7 SA (obecnie Trakcja Polska SA) Warszawa; Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych SA w Krakowie; TORPOL SA Poznań, Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o. Wrocław; Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Towarowe Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo AGAT Sp. z o.o. Koluszki
mgr inż. Jerzy Ślusarz
tech. Eugeniusz Maciołek
Mirosław Trajewski (roboty torowe), Franciszek Kowieski (roboty sieci trakcyjnej), Henryk Jakszuk (roboty elektroenergetyczne), Witold Zapart (roboty łączności i telekomunikacji), Jan Kazubek (roboty sterowania ruchem kolejowym), Sławomir Stańczyk (roboty inżynieryjne),Józef Grochowski (roboty budowlane), Leszek Juszczak (roboty drogowe)
Ryszard Roszkowski, Paweł Papierowski (konstrukcja torów i odwodnień), Rafał Kosecki, Radosław Ulejczyk (obiekty inżynieryjne), Leszek Mikinia (sterowanie ruchem kolejowym), Wiesław Łopata, Maciej Cegła, Jerzy Bliski (trakcja elektryczna), Marek Michalski, Zenon Poprawa (energetyka), Władysław Skwarzyński (drogi równoległe),Jacek Polański (przejazdy kolejowe),Maciej Grzelski (ekrany akustyczne).

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Linia kolejowa Siedlce - Terespol stanowi część linii E20: Kunowice - Poznań - Warszawa - Terespol. Długość modernizowanego odcinka wynosi 102,5 km. Odcinek ten został podzielony na 4 kontrakty (odcinki): A: Siedlce - Łuków, B-2: Łuków - Międzyrzec Podlaski, C: Międzyrzec Podlaski - Biała Podlaska i D-2: Biała Podlaska - Terespol - granica państwa. Do Konkursu zgłoszono odcinek D-2 długości 25,856 km, z wyłączeniem stacji Małaszewicze i Terespol.

Przed modernizacją nawierzchnia torów była wykonana z szyn S60 na podkładach drewnianych. Od stacji Terespol do granicy państwa konstrukcję torową stanowi splot toru normalnego (1435 mm) z szerokim (1520 mm). Na omawianym odcinku znajduje się 6 mostów, 8 przepustów, kładka oraz 14 przejazdów kolejowych.

W ramach robót zmodernizowano nawierzchnię torową oraz perony na stacjach: Ogrodniki, Perkowice, Chotyłów, Dorynka i Kobylany. Rozebrano 39 istniejących rozjazdów i zbudowano nowe. Wykonano odwodnienie torów - rowy umocnione (25,598 km) oraz rowy nieumocnione (8,918 km). Zmodernizowano 5 mostów i 8 przepustów. Wykonano nowy tunel pasażerski, przejazdy i przejścia w poziomie toru oraz drogi równoległe, a także roboty w zakresie urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk) na stacjach Biała Podlaska Rozrządowa, Chotyłów, Małaszewicze, Terespol, Mędraki i Magdalenka. Zmodernizowano też sieć trakcyjną w zakresie torów głównych oraz wykonano ekrany akustyczne o łącznej długości 3495 m.

Po modernizacji tory oraz sieć trakcyjna są dostosowane do ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h i pociągów towarowych z prędkością 120 km/h.

Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.