Nagroda II stopnia
Obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków
(Grupa V)

Przebudowa i modernizacja budynku Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego - Gmach Poseminaryjny w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji
BUDIMEX SA, Oddział Budownictwa Ogólnego Wschód, Warszawa
mgr inż. Andrzej Borkowski
mgr inż. Włodzimierz Puchała
mgr inż. Janusz Wiśniewski
mgr inż. arch. Marek Michałowski (architektura), mgr inż. Andrzej Kodłubaj (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Jest to budynek biurowo-dydaktyczny na terenie zamkniętym Uniwersytetu Warszawskiego. Ma trzy kondygnacje, podpiwniczenie i poddasze nieużytkowe. Jest przekryty dachem dwuspadowym.

Projektowana przebudowa i remont obejmowały wnętrza budynku, wraz z całą wewnętrzną infrastrukturą techniczną, w tym:

  • wyposażenie budynku w dźwig osobowy,
  • obniżenie poziomu posadzki w piwnicy, co wymagało podbicia ław fundamentowych,
  • rozebranie stropu nad trzecią kondygnacją, zmniejszenie wysokości tej kondygnacji oraz wykonanie nowego stropu.
  • Centralnym, reprezentacyjnym elementem jest klatka schodowa. Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

    Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.