Nagroda III stopnia
Obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków
(Grupa V)

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku w Opolu
przy ul. Minorytów 4 na wypożyczalnię
centralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Miasto Opole
ENERGOPOL TRADE OPOLE Sp. z o.o., Opole
mgr inż. Piotr Jasiński
mgr inż. Rajnhold Wacławczyk
mgr inż. arch. Andrzej Zatwarnicki (architektura), mgr inż. Mirosław Łotarewicz (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Budynek biblioteki jest zlokalizowany na skraju starego miasta w Opolu, niedaleko rynku. Powierzchnia działki budowlanej wynosi 655 m2, powierzchnia użytkowa budynku 2366 m2, a jego kubatura 10 742 m3.

Na I piętrze budynku znajduje się czytelnia tradycyjna, z działem udostępniania zbiorów, z punktami obsługi dla dzieci i dorosłych; na II - zbiór audiowizualny z mediateką, wypożyczalnia dla dorosłych z czytelnią komputerową, dostępem do Internetu itp.; na III - dział gromadzenia i opracowania zbiorów, z centralnym magazynem książek oraz administracją i serwerownią.

Wprowadzono nową żelbetową konstrukcję ściany, dodatkową konstrukcję zabezpieczającą ścianę frontową (zabytkową), wykonano roboty polegające na odtworzeniu muru zabytkowego.

Pozostawiono fasady, ściany szczytowe oraz piwnice istniejącej kamienicy. Nowo projektowana część została wykonana jako żelbetowa monolityczna słupowo-płytowa. Dachy są płaskie.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.