Nagroda III stopnia
Obiekty związane z rewitalizacją, konserwacją i modernizacją zabytków
(Grupa V)

Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi
przy ul. Piotrkowskiej 135-137

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ZETPRI-REMBUD Sp. z o.o., Łódź
mgr inż. Grzegorz Szczepański
inż. Zbigniew Zieliński
mgr inż. arch. Iwona Gortel (architektura), mgr inż.Andrzej Janeczek (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił generalny wykonawca.

Realizacja zadania inwestycyjnego polegała na kompleksowym zaprojektowaniu i wykonaniu budynku administracyjno-biurowego. Powierzchnia działki budowlanej wynosi 303 m2, powierzchnia zabudowy 288 m2, powierzchnia użytkowa 755 m2, a kubatura budynku 5078 m3.

Inwestycja była realizowana pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pierwszym jej etapem było wzmocnienie fundamentów budynku istniejącego, wykonane metodą iniekcji wysokociśnieniowej.

Budynek jest obiektem czterokondygnacyjnym o konstrukcji żelbetowej monolitycznej. Elementy fundamentów oraz ściany wewnętrzne i zewnętrzne nośne wykonano z betonu klasy C25/30 i stali zbrojeniowej klasy A-III. Płyty stropów mają grubość 22 i 20 cm. Ściany zewnętrzne wypełniające wykonano z pustaków ceramicznych. Zastosowano schody płytowe żelbetowe monolityczne oraz dach o konstrukcji stalowej z dwuteowników.

Pomieszczenia są zaizolowane akustycznie i wyposażone w nowoczesne systemy elektroniczne.

Całość prac wykonano w ciągu 14 miesięcy.