Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Budynki nauki i kultury
(Grupa III)

Centrum Komputerowe (Centrum Informatyki) AGH
Budynek Dydaktyczny Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Elektroniki AGH w Krakowie

Inwestor
Generalny wykonawca:
Dyrektor kontraktu
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Mostostal Warszawa SA
Artur Sikora
inż. Mariusz Rudnik
mgr inż. Andrzej Piotrowicz
arch. Jacek Czech, arch. Piotr Wróbel, arch. Janusz Duliński (architektura), mgr inż. Jolanta Marzec (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosili: generalny wykonawca i inwestor.

Budynek jest obiektem dydaktyczno-naukowym Akademii Górniczo-Hutniczej. Znajdują się w nim sale wykładowe, seminaryjne, laboratoria, pokoje pracowników naukowych oraz pomieszczenia administracyjne i techniczne. Budynek jest w całości podpiwniczony, czterokondygnacyjny, pokryty dachem płaskim.

Powierzchnia działki budowlanej wynosi 7544 m2, powierzchnia zabudowy części nadziemnej 2426 m2 i części podziemnej 3554 m2, powierzchnia użytkowa 10 593 m2, a kubatura budynku 55 009 m3.

Budynek składa się z siedmiu oddalonych od siebie części. Zasadniczą konstrukcję tworzą słupy, rygle i stropy, klatki schodowe i szyby windowe żelbetowe monolityczne. Konstrukcje o większej rozpiętości wykonano w postaci ram stalowych ze stropami żelbetowymi.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje, w tym jedno z najnowocześniejszych okablowań strukturalnych, a także wysokiej klasy systemy telekomunikacyjne. Na korytarzach budynku zainstalowano 10 ekranów wysokiej rozdzielczości o dużych przekątnych (50 cali) do prezentacji treści multimedialnych w ramach wewnętrznej telewizji. W budynku znajduje się także serwerownia wyposażona w precyzyjną klimatyzację oraz wysoko wydajny system obliczeniowy.

Całość prac wykonano w ciągu 27 miesięcy.