Tytuł "Budowa Roku 2011" (nagroda I stopnia)
Obiekty administracyjno-biurowe
(Grupa V)

Budynek "Prosta Tower" w Warszawie

Inwestor
Główny wykonawca:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Marvipol Development Sp. z o.o., Warszawa
WARBUD SA, Warszawa
inż. Rafał Rusek
inż. Dariusz Wacławek
arch. Piotr Kuczyński (architektura), mgr inż. Piotr Kapela (konstrukcja)

Budowę do Konkursu zgłosił główny wykonawca.

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym przy ul Prostej w Warszawie składa się z dwóch części: wysokiej o 20 kondygnacjach nadziemnych, łącznej wysokości 73 m, oraz części niskiej o 5 kondygnacjach nadziemnych i wysokości 19,4 m. Część podziemna garażowa ma 5 kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy wynosi 601 m2, powierzchnia użytkowa 10 752 m2, kubatura 48 682 m3. W części podziemnej znajdują się 74 miejsca postojowe.

Zasadniczym elementem architektonicznym budynku jest podwójna fasada elewacji południowej, mająca postać struktury siatkowej, wykonana z betonu architektonicznego, odsunięta 60 cm od właściwej elewacji. Pozostałe elewacje zaprojektowano i wykonano jako ściany osłonowe z płyt cementowych z włóknem szklanym.

W budynku zastosowano konstrukcję żelbetową szkieletową, z nośną ażurową ścianą elewacyjną. Płyta fundamentowa żelbetowa ma grubość 1,0 m. Na obwodzie części podziemnej zastosowano ściany szczelinowe grubości 80 cm. Płyta fundamentowa została posadowiona na głębokości 16,5 m poniżej powierzchni terenu. Stropy podziemia wykonano żelbetowe-płytowe grubości 25 cm. Zastosowano też ściany trzonów komunikacyjnych grubości 25, 30 i 40 cm.

Konstrukcja stropodachu ma postać płyty żelbetowej grubości 25 cm. Schody wykonano żelbetowe-płytowe, ze spocznikami i biegami monolitycznymi grubości 15 i 20 cm.

Budynek jest wyposażony we wszystkie niezbędne instalacje.

Całość prac wykonano w ciągu 50 miesięcy.