Tytuł "Budowa Roku 2012" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach przy ul. Żeromskiego 2

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
 Generalny wykonawca:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolbega, Kielce 
Grontmij Polska (lider), Grontmij Nederland, Eko-Invest (partner)
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski 
konsorcjum firm: UNIBEP SA, Bielsk Podlaski (lider), PB UNIMAX, Kielce (partner)
PIW-PAW ARCHITEKCI Sp. z o.o., Gdańsk
 
inż. Piotr Trusiński 

inż. Stefan Świerk 

mgr inż. arch. Jacek Śliwiński (architektura), inż. Marcin Trzewik (konstrukcja) 

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Filharmonia Świętokrzyska jest oceniana jako najnowocześniejszy w Polsce obiekt muzyczno-estradowy. Łącznie z poddaszem ma dziewięć poziomów. Na głębokości 10 m pod terenem zbudowano zbiornik przeciwpożarowy, nad nim parking dla publiczności na ponad 90 miejsc, a na następnej kondygnacji – parking dla artystów oraz salę prób muzycznych.

Na parterze są wejścia, magazyny, rampa rozładunkowa, garderoby dla solistów. Na kolejnych kondygnacjach umieszczono salę koncertową na 516 miejsc z lożami, salę kameralną na 200 miejsc, salę prób, salę konferencyjną, garderoby muzyków, biura dyrekcji i administracji, pokoje gościnne.

Na scenie sali koncertowej może zmieścić się 100 muzyków i 200 chórzystów. Scenę można zmniejszyć dzięki ruchomym ścianom. To rozwiązanie zastosowano też w innych pomieszczeniach. Powstał także dziedziniec koncertowy, na którym latem będą odbywały się koncerty kameralne.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3358,00 m2, powierzchnia użytkowa 21 000,00 m2, a kubatura budynku 82 808,00 m3.

Wykonano roboty rozbiórkowe i ziemne, zabezpieczenie i monitoring obiektów istniejących bezpośrednio przylegających, roboty budowlane i instalacyjne (sanitarne, elektryczne i niskoprądowe, wentylacji i klimatyzacji) oraz specjalistyczne instalacje związane z technologią widowisk elektroakustycznych i oświetleniowych, a także roboty z zakresu mechanizacji urządzeń scenicznych. Zastosowano najnowsze rozwiązania z zakresu akustyki i ochrony otoczenia przed hałasem.

Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.