Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne osiedlowe
(Grupa II)

Oliwa Park w Gdańsku przy ul. B. Krzywoustego 19

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostki projektowe:


Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Euro Styl Sp. z o.o., S.K.A., Gdańsk Spółka Celowa pn. Euro Styl Development Sp. z o.o., Oliwa Park S.K.A., Gdańsk
ARBUD Nieruchomości Sp. z o.o., Gdańsk
STALPROJEKT Biuro Architektoniczne, Gdańsk (projekt budowlany), Rayss Szymański Architekci s.c., Gdańsk, (projekt budowlany zamienny i wykonawczy)
mgr inż. Jarosław Łopuszko
mgr inż. Andrzej Siemiński
mgr inż. arch. Grzegorz Formella, mgr inż. arch. Adam Jowanowski, mgr inż. arch. Łukasz Rayss (architektura), mgr inż. Jacek Dobkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.Koncepcja osiedla powstała w Biurze Projektów STAL­PROJEKT i w swojej formie została dostosowana do zrealizowanych w latach 2007-2008 trzech budynków Uniwersyteckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej. Osiedle jest położone na terenie należą­cym dawniej do Uniwersytetu Gdańskiego.

Zaprojektowano zespół 8 pięciokondygnacyjnych budyn­ków mieszkalnych wielorodzinnych. W części podziem­nej zlokalizowano wielostanowiskowe garaże oraz komór­ki lokatorskie i pomieszczenia techniczne. W podziemiu jednego z budynków zaprojektowano basen, do którego wejście zlokalizowano w parterowym budynku mieszczą­cym także pomieszczenie ochrony i monitoringu osiedla.

Powierzchnia zabudowy wynosi 5887,80 m2, po­wierzchnia użytkowa 33 898,60 m2, a kubatura bu­dynków 106 084,60 m3.

Główny nacisk podczas realizacji I etapu osiedla po­łożono na aranżację części wspólnych, tj. elewacji, klatek schodowych oraz zagospodarowanie terenu. We współpracy z producentem systemu „Caparol” oraz firmą „Stagapol” opracowano technologię wy­konania elewacji łudząco przypominającej natural­ny piaskowiec. W celu zadowolenia mieszkańców, podstawowy „standard deweloperski” rozszerzono o pełne szpachlowanie i malowanie mieszkań oraz wykonanie drzwi antywłamaniowych. Dodatkowo we wszystkich lokalach na parterze oraz w apar­tamentach na ostatniej kondygnacji w stolarce okiennej zastosowano szyby antywłamaniowe oraz okucia o podwyższonej wytrzymałości, a także pod­tynkową instalację alarmową.

Całość prac wykonano w ciągu 51 miesięcy.