Dyplom uznania
Obiekty przemysłowe, magazynowe i instalacje
(Grupa VII)

Hala produkcyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:


Główni projektanci:
Harper Hygienics SA, Warszawa
PROBIS Sp. z o.o., Pruszków
A2 Pracownia Architektoniczno-Konstrukcyjna Marcin Augustyniak, Brwinów
mgr inż. Janusz Borowski
mgr inż. Mariusz Janiak (zarządzający projektem), mgr inż. Adam Lubczyński (roboty budowlane), mgr inż. Ryszard Gogolewski (roboty elektryczne), mgr inż. Wojciech Daroch (roboty sanitarne)
mgr inż. arch. Paweł Chmielewski (architektura), dr hab. inż. Jerzy K. Szlendak, prof. nzw. (konstrukcja), mgr inż. Tomasz Mielnik (instalacje sanitarne wewnętrzne), mgr inż. Michał Niedźwiecki (instalacje elektryczne), mgr inż. Tomasz Churski (instalacje wodno-kanalizacyjne zewnętrzne)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.Hala jest usytuowana w terenie wymagającym, m.in. przełożenia sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, ciepłowniczej, energetycznej, wodociągowej, przystosowania do umieszczenia maszyn na specjalnych fundamentach posadowionych pod posadzką. Prace budowlane wykonywano częściowo w czynnym zakładzie. Program produkcyjny wymagał ulokowania w hali wszelkich instalacji, łącznie z tryskaczową. Dodatkowo wykonano antresolę, a także zaplecze socjalne i laboratorium.
Obiekt zgłoszony do konkursu składa się z dwóch części, nazwanych Arvell i Futura. Jego konstrukcja jest stalowo-żelbetowa. Wykonano prefabrykowane stopy fundamentowe, słupy żelbetowe, podciągi, płyty stropowe oraz podwaliny, fundamenty żelbetowe monolityczne pod maszyny (ulokowane pod posadzką) oraz kanały na linie energetyczne zasilające urządzenia (ulokowane w posadzce). Posadzkę wykonano jako przemysłową, z posypką utwardzającą, olejoodporną i niepylącą.
Zbudowano kolektor kanalizacji deszczowej w wykopie otwartym głębokości 7 m, przełożono i zbudowano sieć c.o. z rur preizolowanych do istniejącej kotłowni, zlokalizowanej na terenie czynnego ZNTK Mińsk Mazowiecki, wykonanych na jednym z odcinków pod istniejącą obrotnicą wagonową. Obiekt podzielono na pięć stref pożarowych.
Powierzchnia zabudowy wynosi 4641,00 m2, powierzchnia użytkowa 4873,09 m2, a kubatura 50 978,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 13 miesiący.