Tytuł "Budowa Roku 2013" (nagroda I stopnia)
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek mieszkalno-usługowy z garażem podziemnym z wykorzystaniem fragmentów historycznej zabudowy w Warszawie przy ul. Krowiej 6 

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PORT PRASKI INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., Warszawa 
PBM Południe SA, Warszawa 
ARHEAD Sp. z o.o., Warszawa
inż. Tomasz Stempowicz 

inż. Jan Ponichtera 
mgr inż. arch. Maciej Wutzen (architektura), mgr inż. Jan Tolksdorf (konstrukcja)  

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 
Budynek jest ośmiokondygnacyjny mieszkalno-usługowy,z podziemnym garażem o dwóch poziomach i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Konstrukcję budynku stanowi żelbetowy ustrój słupowo-płytowy. Obiekt został zbudowany w miejscu, w którym wcześniej znajdowałasię stara zabudowa fabryczna z początków XX wieku. W związku ze złym stanem technicznym zabudowy, uniemożliwiającym jej dalszą eksploatację bądź zaadaptowanie fragmentów elewacji, została podjęta decyzja o rozbiórce całej zabudowy. W nowo wybudowanym budynku zostały odtworzone fragmenty muru na wysokość trzeciej kondygnacji (wraz z gzymsem kordonowym),z wykorzystaniem częściowo starej cegły i odtworzeniem zniszczonych fragmentów dekoracji.
Wykorzystując znaczną wysokość parteru, wykonano antresolę. Dwa poziomy podziemnych garaży zapewniają miejsca postojowe mieszkańcom budynku oraz obsługują jego część usługową.
W części parteru mieści się główne wejście do części usługowej, z reprezentacyjnym holem. W północno-zachodniej części budynku – pomieszczenia usługowe, przeznaczone na wynajem oraz hol wejściowy, w którym znajdują się windy i klatka schodowa. Na antresoli nad parterem oraz na kondygnacji +1 zaprojektowano powierzchnie biurowe. Na piętrach od drugiego do siódmego są lokale mieszkalneo zróżnicowanych powierzchniach, natomiast na kondygnacji poddaszowej – apartamenty połączone wewnętrznymi schodami z antresolami, tworząc przestronne wnętrza z widokiem na Wisły. Budynek został wyposażony w centralnie sterowaną klimatyzację.
Powierzchnia zabudowy wynosi 884,28 m2, powierzchnia użytkowa 6285,26 m2, a kubatura budynku 19 340,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 25 miesięcy.

Budowa Roku 2013 Nagroda I stopnia