Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-kolejowe
(Grupa VIII)

Budowa dworca kolejowego Kraków Główny zintegrowanego z miejskim transportem publicznym w Krakowie, Pl. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 3

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
PKP SA, Warszawa 
PORR (POLSKA) SA, Warszawa; PORR (POLSKA) SA, Biuro Regionalne w Krakowie
Agencja Architektoniczna Centrum Sp. z o.o., Kraków

mgr inż. Krzysztof Osiecki
mgr inż. Henryk Nowatorski
mgr inż. arch. Ryszard Frankowicz (architektura), mgr inż. Maciej Krauzowicz (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca. 


 
Inwestycja jest kontynuacją projektu z zakresu transportu, który w centralnej strefie miasta stworzy dogodny węzeł przesiadkowy komunikacji publicznej, umożliwiający szybki dostęp do centrum różnymi środkami transportu. Centralnym obiektem Krakowskiego Centrum Komunikacyjnego jest stacja kolejowa Dworzec Główny. Znajduje się pod nią przystanek Dworzec Krakowskiego Szybkiego Tramwaju. Budynek Dworca PKP zaprojektowano jako przestrzeń komunikacyjno-usługowo-handlową, zlokalizowaną wzdłuż głównego pasażu, z pięcioma poprzecznymi pasażami znajdującymi się pod każdym z peronów i wokół holu kasowego. Wzdłuż pasaży na poziomie „0” są usytuowane lokale komercyjne handlowe, usługowe oraz gastronomiczne do wynajmu. Dostępne są one od wewnątrz od strony pasaży dla pieszych; kilka lokali po stronie wschodniej jest dostępnych od zewnątrz budynku. W rejonie wejścia zlokalizowano pomieszczenia Centrali Dworca, z funkcjami głównego zarządzania dworcem i związane ze sterowaniem urządzeniami, monitoringiem, bezpieczeństwem obiektu i podróżnych. Poziom „–2”, jest w części wykorzystany przez Krakowski Szybki Tramwaj (odrębna inwestycja Gminy Kraków), a część – zajmują pomieszczenia, kanały technologiczne i ogólnodostępne sanitariaty z zespołem umywalni i pryszniców. Klatki schodowe z obiektu dworca prowadzą na perony (poziom „2”). Na poziomie „3” (poziom parkingu na Płycie Centrum zrealizowano według odrębnego opracowania) znajdują się elementy systemu wentylacji dworca kolejowego.
Przedmiotem robót realizowanych przez generalnego wykonawcę były m.in. prace rozbiórkowe i izolacyjne, integracja systemów kolejowych, wymiana wind, wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych oraz prace wykończeniowe.
Powierzchnia zabudowy wynosi 12 428,00 m2, pow. użytkowa 12 630,39 m2, a kubatura 56 329,00 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 8 miesięcy.