Nagroda III stopnia
Budynki mieszkalne
(Grupa I)

Budynek wielorodzinny z garażem podziemnym „Willa na Grabiszynku” we Wrocławiu przy ul. Rymarskiej 41 i 41a

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
ARKOP Krzysztof Pianowski, Wrocław

PBH ARKOP Krzysztof Pianowski i S-ka Sp.j., Wrocław
NEODESIGN Architekci s.c, Wrocław
mgr inż. Tomasz Różycki
inż. Leszek T. Kowalski
mgr inż. arch. Marcin Kiwiński, mgr inż. arch. Tomasz Motylka (architektura), mgr inż. Piotr Jordan (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.

 
Budynek jest 3-kondygnacyjny, z 35 mieszkaniami od M1 do M4, przy czym mieszkania na trzeciej kondygnacji mają dodatkowe antresole. Na poziomie -1 znajduje się parking podziemny z 42 miejscami postojowymi, jak również pomieszczenia techniczne oraz komórki lokatorskie. Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno od ulicy Blacharskiej z przejściem na patio oraz od strony patio. Wjazd i wyjazd z garażu podziemnego zlokalizowano od strony ul. Blacharskiej. Do garażu w kondygnacji podziemnej wjeżdża się po pochylni znajdującej się na zewnątrz budynku.
W części A budynku dostęp do kondygnacji nadziemnych z poziomu parkingu zapewnia klatka schodowa i dźwig osobowy, a w części B – dźwig osobowy.
Fundament budynku stanowi żelbetowa płyta fundamentowa grubości 50 cm, z lokalnymi pogrubieniami. Główną konstrukcję nośną tworzy żelbetowy ustrój szkieletowy słupowo-belkowy, na którym opierają się płyty stropowe. Dodatkowe podparcie płyt stanowią ściany żelbetowe oraz trzony wind. Ściany zewnętrzne w poziomie parkingu wykonano jako żelbetowe, a ściany zewnętrzne wyższych kondygnacji, stanowiące wypełnienie konstrukcji nośnej – z elementów murowych, z okładzinami i ociepleniem. Zastosowano stropy żelbetowe prefabrykowomonolityczne typu „filigran” grubości 22 cm oraz stropodachy płaskie o konstrukcji żelbetowej. Nad pomieszczeniem kotłowni zaprojektowano lekki stropodach z blachy trapezowej.
Budynek charakteryzuje się oryginalną formą architektoniczną. Zastosowano wentylację mechaniczną wywiewną, wideodomofony, urządzenia monitoringu i inne wyposażenie. Budynek cechuje małe zapotrzebowanie na energię.
Powierzchnia zabudowy wynosi 912,45 m2, powierzchnia użytkowa 3657,01 m2, a kubatura budynku 14 409,26 m3.
Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.