Nagroda II stopnia
 Obiekty naukowo-dydaktyczne i służby zdrowia
(Grupa VIII)

 Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miejska Zabrze reprezentowana przez Jednostkę Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu
Warbud SA, Warszawa
GORGOŃ biuro architektoniczne, Katowice
mgr inż. Grzegorz Koprowski, inż. Artur Jeżewski
mgr inż. Marcin Pluszyński
mgr inż. arch. Krzysztof Gorgoń (architektura), mgr inż. Maryla Seliskar,
mgr inż. Krzysztof Smolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja polegała na rozbudowie Szpitala Rejonowego w Zabrzu o nowy pawilon, połączony łącznikiem z istniejącym kompleksem szpitalnym. Nowy pawilon jest przeznaczony na oddziały ginekologii i położnictwa, z blokiem operacyjnym z dwiema salami, traktem porodowym i oddziałem neonatologii oraz izbą przyjęć oddziału położniczego. W części technicznej (kondygnacja przyziemia) przewidziano centralną sterylizację, aptekę szpitalną, wentylatornię i inne pomieszczenia o charakterze technicznym i magazynowym. Obiekt zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej płytowo-słupowej. Nowy pawilon Szpitala Rejonowego w Zabrzu- Biskupicach jest obiektem trzykondygnacyjnym. Pomiędzy pawilonem a istniejącymi budynkami szpitala zaprojektowano łącznik dwukondygnacyjny.

Centrum jest najnowocześniejszą kompleksową placówką z zakresu położnictwa i patologii ciąży na Śląsku. Pokoje pielęgniarek, lekarzy oraz izba przyjęć zlokalizowano na „wyspie” otoczonej salami pacjentek.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1807,00 m2, powierzchnia użytkowa 4837,50 m2, a kubatura 23 268,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.