Nagroda II stopnia
Obiekty sportowe
(Grupa VI)

 Budowa Ogólnomiejskiej hali widowiskowo-sportowej w Szczecinie przy ul. Szafera 3-7

Inwestor:

Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:

Kierownicy budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Rehabilitacji, Szczecin
Konsorcjum firm: DOM INŻYNIERSKI PROMIS SA, Szczecin; SPiUI „INWESTPROJEKT-ŚLĄSK”, Katowice
Konsorcjum firm: ERBUD SA, Warszawa – lider ; MAXI STAR Sp. z o.o., Oborniki – konsorcjant ; PUHP MAXI STAR Konstruktor Zakład Pracy Chronionej Tomasz Kaczmarek, Oborniki – konsorcjant
Konsorcjum firm: Biuro Projektów ART-PROJEKT Sp. z o.o., Stargard Szczeciński; Biuro Projektów Budownictwa Sp. z o.o., Kielce
inż. Mariusz Stefanowicz, inż. Mirosław Margol, inż. Arkadiusz Obłoza
mgr inż. Jolanta Jellinek, mgr inż. Tomasz Stefańczyk (branża konstrukcyjnobudowlana), mgr inż. Hanna Stępień (instalacje sanitarne),
dr inż. Tomasz Kozłowski, mgr inż. Włodzimierz Leppert (instalacje wentylacji i kanalizacji), mgr inż. Ryszard Matuszewski, mgr inż. Arkadiusz Głod (instalacje elektryczne), mgr inż. Krzysztof Mardosewicz (branża drogowa)
mgr inż. arch. Tomasz Cisek (architektura), dr inż. Leszk Chodor (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: generalny wykonawca i jednostka projektowa.


 

Ogólnomiejska hala widowiskowo-sportowa to zespół budynków o zróżnicowanej formie zewnętrznej i konstrukcji. W jego skład wchodzą budynki A, B, C, D.

Budynek A – główna pięciokondygnacyjna część zespołu, to hala widowiskowo-sportowa mieszcząca trybuny dla widzów, centralnie położone wielofunkcyjne boisko, hole komunikacyjne na trzech poziomach i zaplecze szatniowo-magazynowe dla sportowców i osób występujących. Konstrukcję budynku stanowią stropy i słupy żelbetowe, a fundamenty – stopy i ławy fundamentowe. Konstrukcja dachu została wykonana jako przestrzenna kratownica stalowa, oparta na słupach zespolonych i żelbetowych przyporach opartych na płycie fundamentowej. Szczególną uwagę zwraca nowatorska stalowa konstrukcja przykrycia hali głównej (rozpiętość przykrycia bez podpór około 110 m), wraz z systemem kontroli naprężeń i ugięć konstrukcji.

Budynek B to trzykondygnacyjny obiekt w formie wielkiej bramy wejściowej, mieszczący kasy biletowe, pomieszczenia biurowo-administracyjne i restaurację na piętrze drugim. Budynek C jest trzykondygnacyjnym obiektem usytuowanym od strony zachodniej budynku A. Znajdują się w nim sale konferencyjne, część sportowo-rekreacyjna (m.in. siłownie, sale treningowe, sale fitness, solarium) i taras rekreacyjny na dachu, połączony rampą z przyległymi terenami.

Konstrukcja budynków B i C została zaprojektowana i wykonana jako żelbetowa monolityczna płytowo-słupowa. Budynek B jest połączony łącznikiem z budynkiem C, a także za pośrednictwem kładki stalowej z budynkiem A (halą sportową). Zaprojektowano i wykonano fundamenty żelbetowe monolityczne w postaci ław i stóp. Stropy żelbetowe wszystkich poziomów, łącznie ze stropodachem, są płytowe. Ściany zewnętrzne budynków wykonano jako murowane, schody wewnętrzne – żelbetowe monolityczne płytowe.

Budynek D to jednokondygnacyjny obiekt usytuowany od strony zachodniej budynku A. W budynku D znajduje się stacja transformatorów. Powierzchnia zabudowy wynosi 11 148,00 m2, powierzchnia użytkowa 25 501,00 m2, a kubatura budynków 186 910,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 44 miesięcy.