Nagroda III stopnia
Obiekty naukowo-dydaktyczne i służby zdrowia
(Grupa VIII)

 Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 (budowa sali gimnastycznej z łącznikiem oraz boisk sportowych wraz z infrastrukturą techniczną) zlokalizowanej w Gdyni przy ul. Cechowej 22

Inwestor:
Nadzór inwestorski:
Generalny wykonawca i generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdyni
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Alfa Przemysław Marszałkowski, Banino


Starogardzkie Przedsiębiorstwo Budowlane S-Bud SA, Starogard Gdański
Studio Projektowe SIM s.c. Iwona i Sławomir Smyczyńscy, Gdańsk
mgr inż. Jarosław Jakubczak
mgr inż. Przemysław Marszałkowski
mgr inż. arch. Iwona Smyczyńska (architektura), mgr inż. Sławomir Smyczyński (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Sala gimnastyczna ma wewnątrz wymiary w rzucie 44×26 m i wysokość 11,90 m. Jest połączona w parterze z istniejącą szkołą dwukondygnacyjnym łącznikiem. W budynku szkoły rozebrano klatkę schodową i wykonano nową. Obok sali gimnastycznej przygotowano ogrodzony, oświetlony i monitorowany teren sportowy, na którym znajduje się boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej, boisko do piłki koszykowej i siatkowej oraz bieżnia i skocznia do skoku w dal o nawierzchniach poliuretanowych. W łączniku usytuowano zespoły szatniowe wraz z zapleczem sanitarnym, harcówką z kominkiem, dwie sale lekcyjne, małą salę sportową do gimnastyki korekcyjnej. Na wewnętrznej ścianie szczytowej budynku sali gimnastycznej wykonano ścianę wspinaczkową. Pod salą gimnastyczną umieszczono gruntowy wymiennik ciepła, którego działanie opiera się na wykorzystaniu energii geotermalnej. Posadzkę sali gimnastycznej wykonano z paneli ze sklejki zwiększającej amortyzację uderzeń. Na łączniku znajduje się dach zielony, z roślinnością ekstensywną. Obiekt został przystosowany dla osób niepełnosprawnych, z bezpośrednim dostępem z poziomu terenu.

Powierzchnia zabudowy sali wynosi 1739,00 m2, powierzchnia użytkowa 2163,60 m2, a kubatura 18 051,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.