Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Most podwieszony im. Tadeusza Mazowieckiego
przez rzekę Wisłok w Rzeszowie

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inne:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główny projektant:
Prezydent Miasta Rzeszowa
PORR Polska Infrastructure SA, Warszawa
Mosty Gdańsk Sp. z o.o., Gdańsk; KONTRAKT Sp. z o.o., Gdańsk
MP-MOSTY Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Tomasz Winiecki
mgr inż. Tadeusz Chuchla, mgr inż. Grzegorz Dziedzic
mgr inż. Adam Nadolny (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Wykonano most podwieszony długości 480 m, z pylonem wysokości 108,5 m. Podpory mostu: filary, przyczółki i ściany oporowe posadowiono na palach prefabrykowanych 40 × 40 cm długości 7,0÷14,0 m. Ustrój nośny wykonano w postaci dwóch blachownic stalowych 2,0 × 1,3 m zespolonych z płytą żelbetową monolityczną. Płytę betonowano w 2 etapach, a pylon wykonano stosując deskowanie przesuwne. Technologia montażu przęseł od podpory P6 do podpory P4 przewidywała nasunięcie 11 segmentów konstrukcji stalowej pomostu na podpory tymczasowe. Stanowisko do nasuwania umieszczono za przyczółkiem P6, z którego konstrukcja była nasuwana w kierunku rzeki Wisłok. Przęsła między P1 a P4 były montowane na podporach bezpośrednio z kół, za pomocą dźwigu. Podczas wykonywania ustroju nośnego jednocześnie wznoszono pylon mostu. Po nasunięciu konstrukcji wykonano płytę pomostu. Betonowano ją sekcjami długości 24÷30 m (20 segmentów) w kierunku od pylonu do przyczółków. Deskowanie na czas betonowania było zamocowane do przecznic, wsporników i blachownic stalowych. Po wykonaniu pierwszego przęsła płyty rozpoczęto jej podwieszanie do pylonu. Czynność ta była powtarzana w kolejnych etapach do całkowitego wykonania płyty pomostu. Po zakończeniu montażu want zdemontowano podpory tymczasowe.

Łącznie w płytę pomostu wbudowano około 3000 m3 betonu. Masa 64 cięgien (want) wyniosła 509 t, a ich całkowita długość 9,4 km. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.