Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Tunel drogowy pod Martwą Wisłą realizowany w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego. Zadanie IV. Odcinek Węzeł Marynarki Polskiej – Węzeł Ku Ujściu”

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Inżynier kontraktu:
Inspektor nadzoru:

Konsultanci naukowi:

Główni projektanci:
Gmina Miasta Gdańska
Gdańskie Inwestycje Komunalne Sp. z o.o.
Obrascon Huarte Lain S.A., Madryt
Europrojekt Gdańsk SA, Gdańsk; SSF Ingenieure AG, Monachium
mgr inż. Piotr Czech
mgr inż. Witold Bankuński, koordynator zespołu nadzoru budowlanego
GIK Sp. z o.o.
prof. zw. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz, prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej

Dipl.-Ing. Matthias Scholz, Dipl.-Ing. Andreas Röder, Dipl.-Ing. Achim Kelkel, mgr inż. Tomasz Kołakowski, mgr inż. Witold Kosecki

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor zastępczy, generalny wykonawca i jednostka projektowa


 

Tunel drogowy pod Martwą Wisłą jest pierwszym tunelem w Polsce realizowanym metodą Tunel Boring Machine (TBM). Łączy on wschodnie tereny portowe z zachodnimi w rejonie nabrzeża Dworzec Drzewny i Nabrzeże Wiślane. W miejscu przeprawy tunelowej szerokość Martwej Wisły wynosi około 210 m, a głębokość około 12 m.

Tunel stanowi układ wzajemnie połączonych pierścieni o konstrukcji żelbetowej, zakończony żelbetowymi portalami, w których zlokalizowano budynki techniczne.

Tunel składa się z dwóch rur tunelowych średnicy 12,2 m, po jednej dla każdego kierunku ruchu. Rozstaw osiowy tych rur wynosi 25 m. Tunel w swoim najgłębszym miejscu znajduje się 34,25 m poniżej zwierciadła wody Martwej Wisły, natomiast minimalne zagłębienie tunelu pod dnem Martwej Wisły wynosi około 9,0 m. Pomiędzy rurami tunelu zaprojektowano 7 przejść poprzecznych, w odstępach co około 175 m. Część wejściowa do tunelu, wykonana w wykopie otwartym, obejmuje ściany szczelinowe, uszczelnienie dna metodą iniekcji strumieniowej oraz wykonanie pali kotwiących. Wykop w najgłębszym miejscu znajdował się około 22,0 m poniżej powierzchni terenu.

W dwóch budynkach technicznych, zlokalizowanych po obu stronach tunelu, znajdują się wszystkie urządzenia niezbędne do zapewnienia jego wlaściwego funkcjonowania i eksploatacji. Zrealizowano również całodobowe centrum zarządzania, nadzorujące pracę wszystkich instalacji wyposażenia technicznego oraz instalacji do sterowania ruchem w tunelu.

Całkowita długość obiektu wynosi 2159 m, całkowita długość tunelu 1377,5 m, długość tunelu wykonanego w wykopie otwartym 305 m, a długość tunelu wierconego metodą TBM 1072,50 m. Całość prac wykonano w ciągu 54 miesięcy.