Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Remont Mostu Łazienkowskiego w Warszawie

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie
EGIS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa
konsorcjum firm:
PORR Polska Infrastructure SA, Warszawa - lider
PTU INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie - partner
Transprojekt Warszawa Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Przemysław Osowski
mgr inż. Krzysztof Ościłowicz
mgr inż. Witold Doboszyński


Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Most zbudowano w latach 1971–1974. We wrześniu 1975 r. most został uszkodzony w wyniku pożaru. Uszkodzenia objęły przęsło pomiędzy podporami 8 i 9. Podczas naprawy wymieniono fragmenty uszkodzonej płyty ortotropowej wraz z poprzecznicami oraz wzmocniono dźwigary główne. Most oddano ponownie do ruchu w grudniu 1975 r.

W wyniku pożaru 14.02.2015 r. most został wyłączony z ruchu do czasu usunięcia nieprawidłowości. Na podstawie wyników ekspertyzy wykonanej przez Politechnikę Warszawską Zarządca obiektu podjął decyzję o wymianie konstrukcji stalowej mostu pomiędzy podporami nr 8 a nr 13. Jednocześnie postanowiono wykonać konieczny remont przęseł kablobetonowych, korzystając z ich wyłączenia z ruchu. Wykonano prace w zakresie, który umożliwi korzystanie z obiektu przez 10–20 lat – do czasu, kiedy zostanie wymieniona konstrukcja tych przęseł.

Remont mostu był ogromnym wyzwaniem realizacyjnym, zarówno pod względem technicznym, jak i organizacyjnym. Umowę na roboty budowlane podpisano 10.04.2015 r., natomiast do 30.10.2015 r. generalny wykonawca miał udostępnić most do ruchu. W ramach zadania zdemontowano starą konstrukcję mostu, wzmocniono stare podpory oraz zmontowano nową konstrukcję o masie 5,65 tys. t. Wykonano również remont części kablobetonowych mostu oraz wymieniono rurociągi ciepłownicze, wodne i gazowe, znajdujące się wewnątrz mostu. Całość robót została wykonana w 198 dni.

Długość mostu wynosi 862,82 m, długość części stalowej 424,4 m (5 przęseł), a długość części kablobetonowej 438,62 m (strona warszawska 280,97 m – 7 przęseł, strona praska 157,65 m – 4 przęsła), natomiast szerokość od 27,5 do 36,1 m. Czas kontraktu wynosił 18 miesięcy.