Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty rewitalizowane
(Grupa VIII)

Przebudowa, budowa, remont i zmiana sposobu użytkowania obiektów
i urządzeń budowlanych w rejonie Kaponiery i Baterii Barkowej w Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – Oddziału Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Dymińskiej 13

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Muzeum Wojska Polskiego, Warszawa
PBM Południe SA, Warszawa
Brzozowski Grabowiecki Architekci Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Wojciech Gil
inż. Leszek Garstka
mgr inż. arch. Konrad Grubowiecki (architektura) mgr inż. Piotr Szczepański (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Prace restauracyjno-konserwatorskie obejmowały roboty budowlane, instalacyjne, drogowe oraz zieleniarskie. Zostały wykonane w takich obiektach, jak kaponiera, w której mieszczą się sale ekspozycyjne, biura i techniczna infrastruktura muzeum, mur Carnota nr 1, 2 i 3, Brama Nowomiejska, budynek B1, B2, Bateria Barkowa (Epitafium katyńskie) oraz trafostacja.

W ramach robót budowlanych wykonano m.in. podbicie fundamentów, wzmocnienie skarp za pomocą torkretowania i gwoździowania, restaurację elementów zabytkowych z wykorzystaniem materiałów firmowych, roboty żelbetowe, część konstrukcji z betonu architektonicznego w formie artystycznej, stanowiącej element wystawienniczy, prace drogowe i zieleniarskie.

Wykonano także liczne elementy instalacji artystycznych, odrestaurowano obiekty historyczne i nadano im nowe funkcje. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi 26 918,37 m2. Całość prac wykonano w ciągu 23 miesięcy.