Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Zaprojektowanie i wykonanie obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od węzła Augustów do węzła Szkocja) i drogi ekspresowej S61 (na odcinku od węzła Szkocja do węzła Lotnisko)

Inwestor:


Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:

Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główny projektant:
Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie w zakresie działalności Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Białystok
Budimex SA, Warszawa
Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt – Warszawa
Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Robert Nowiński (od 20.12.2012)
mgr inż. Antoni Ciepielewski (od 20.06.2013)
mgr inż. Jan Stelmaszek
mgr inż. Tadeusz Grotte (architektura i konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycję realizowano w formule „zaprojektuj i buduj”. Wykonano dwa nowe odcinki dróg w ciągu drogi krajowej nr 8 (21,49 km) i drogi ekspresowej nr 61 (12,75 km), stanowiące obwodnicę Augustowa o łącznej długości 34,24 km. Ponadto przebudowano drogi poprzeczne, w tym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne łącznej długości 14 km, a także wybudowano około 70 km dróg służących do obsługi ruchu lokalnego.

W ciągu dróg DK8 i S61 wykonano 5 węzłów drogowych, 40 mostów, wiaduktów oraz przejść dla zwierząt oraz Obwód Utrzymania Dróg w miejscowości Raczki. Inwestycja jest częścią planowanej tranzytowej drogi ekspresowej S61 z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. W związku z unikatowymi w skali europejskiej walorami doliny rzeki Rospudy, zastosowano specjalną technologię realizacji mostu nad tą rzeką – metodą nasuwania podłużnego konstrukcji stalowej wraz z częścią deskowania pomostu. Miasto Augustów uzyskało możliwość rozwoju jako ośrodka turystycznego i uzdrowiskowego. Usprawniono rozwiązania komunikacyjne ruchu tranzytowego i lokalnego, a przede wszystkim zwiększono bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3609,07 m2, powierzchnia użytkowa 3260,75 m2, a kubatura 24 133,17 m3. Całość prac wykonano w ciągu 44 miesięcy.