Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa” POIiŚ 7.1-69

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:Inżynier projektu:

Generalny projektant:
PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Warszawa
ZUE SA, Kraków
Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.,
mgr inż. Krzysztof Wolski (od 26.03.2013 do 12.03.2014) inż. Leszek Stefański (od 12.03.2014 do 12.07.2015)
tech. Kazimierz Koziński, mgr inż. Michał Pricop, tech. Zbigniew Wójcik (roboty torowe, odwodnieniowe), mgr inż. Dorota Przybyła (roboty branży projektowej), inż. Henryk Żabnicki (roboty elektroenergetyczne nietrakcyjne), tech. Andrzej Latawiec (roboty branży sieci trakcyjnej), mgr inż. Lucjan Powązka (roboty branży mostowej), tech. Janusz Kaczyński (roboty branży peronowej, obiekty budowlane), inż. Ryszard Staroń (roboty branży telekomunikacyjnej), inż. Kazimierz Odyjas (roboty branży automatyki – koordynator prac inspektorów nadzoru)
ECM Group Polska SA, Warszawa, inż. Włodzimierz Popczyk (konsultant zamawiającego)
mgr inż. Krzysztof Majchrzak

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Celem projektu była poprawa bezpieczeństwa ruchu pociągów i przywrócenie parametrów technicznych linii kolejowych nr 1, 133, 160, 186 na odcinku Zawiercie – Dąbrowa Górnicza, Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa. Linie dostosowano do prędkości ruchu pociągów wynoszącej na linii nr 1 i nr 133 – 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych, na linii nr 160 – 100 km/h dla pociągów towarowych oraz na linii nr 186 – 80 km/h dla pociągów towarowych.

Wykonano roboty torowe, odwodnieniowe, drogowe na przejazdach, obejmujące wymianę nawierzchni, miejscowe wzmocnienie podtorza, odtworzenie rowów odwadniających, wymianę rozjazdów, remont nawierzchni przejazdów. Dokonano m.in. kompleksowej wymiany sieci trakcyjnej, w tym: na linii nr 1 – 19,696 km, linii nr 160 – 16,650 km, linii nr 186 – 16,802 km oraz linii nr 133 – 18,854 km. Wykonano remont peronów na 3 przystankach osobowych i 3 węzłowych stacjach kolejowych, obejmujący dostosowanie parametrów peronów do obowiązujących standardów, montaż ścianek typu L i płyt peronowych typu P, demontaż i montaż wiat peronowych, budowę pochylni dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się, wymianę obiektów małej architektury, montaż urządzeń obsługi podróżnych, a także remont urządzeń i systemów elektrycznego ogrzewania rozjazdów. Wymieniono wyeksploatowane elementy oświetlenia zewnętrznego oraz urządzeń srk na szlakach i stacjach. Wyremontowano też 9 wiaduktów, 9 mostów i 19 przepustów. Roboty naprawcze tych obiektów obejmowały reprofi lację powierzchni betonowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym, wykonanie izolacji, nowych gzymsów i balustrad, odwodnienia oraz odtworzenie i oczyszczenie cieków wodnych. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.