Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Obiekty dydaktyczne i laboratoryjne
(Grupa IV)

CENTRUM ENERGETYKI AGH w Krakowie przy ul. Czarnowiejskiej 36

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Dyrektor Kontraktu:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Akademia Górniczo Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
Mostostal Warszawa SA
Biuro Rozwoju Krakowa SA, Kraków
inż. Artur Sikora
mgr inż. Mariusz Rudnik
mgr inż. Maciej Marszałek
mgr inż. arch. Ewa Kozioł-Taracha (architektura) mgr inż. Sławomir Żebracki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Centrum Energetyki to inwestycja, którą podzielono na budowę części badawczo-komercyjnej oraz części dydaktyczno-badawczej. Centrum składa się z budynku C5 – 9-kondygnacyjnego wysokości 32,45 m, z garażem w kondygnacji podziemnej oraz budynku C6 – 7-kondygnacjnego wysokości 25,00 m, również z garażem w kondygnacji podziemnej. W garażach jest 165 miejsc postojowych. Przygotowano też 13 miejsc postojowych naziemnych.

Konstrukcja budynku jest żelbetowa monolityczna o układzie płytowo-słupowym. Fundament ma postać płyty fundamentowej grubości 60 cm, z przegłębieniami pod słupy (grubości 100 cm), wykonanej z betonu wodoszczelnego.

Nad kondygnacją podziemną zaprojektowano żelbetowy strop monolityczny grubości 30 cm, z głowicami podporowymi 250 × 250 cm grubości 45 cm. Ściany zewnętrzne obłożono płytami z bazaltu w połączeniu z betonem specjalnym i elementami aluminiowymi.

Centrum Energetyki realizowano w czynnym kampusie akademickim, w centrum Krakowa. Obiekt został wyposażony w dużą ilość instalacji technologicznych o wysokiej odporności fizycznej i chemicznej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2461,59 m2, powierzchnia użytkowa 11 056,29 m2, a kubatura budynku 68 235,66 m3. Całość prac wykonano w ciągu 26 miesięcy.