Tytuł "Budowa Roku 2015" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł
(Grupa II)

„SŁODOWIEC CITY” w Warszawie przy ul. Żeromskiego 1

Inwestor, developer:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Kaliope Sp. z o.o. (Grupa Turret Development), Warszawa
UNIBEP SA, Bielsk Podlaski
Turret Development, Warszawa
Jarosław Redźko (od 17.01.2014 do 20.07.2015)
mgr inż. Rafał Grzymałowski (od 21.07.2015)
mgr inż. Zbigniew Mojzych
mgr inż. arch. Maria Janusz-Myszkiewicz (architektura)
mgr inż. Sławomir Pawelec (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, developer i generalny wykonawca.


 

Zbudowano budynek wielorodzinny o 10 kondygnacjach nadziemnych, z usługami, handlem, częścią administracyjną i trzykondygnacyjnym garażem podziemnym. Konstrukcja budynku jest szkieletowa żelbetowa monolityczna o układzie płytowo-słupowym, z fundamentem w postaci płyty fundamentowej, usytuowanej 5 m poniżej poziomu zwierciadła wody. Ściany podziemia stanowią ściany szczelinowe. Niezbędne było też wykonanie około 1400 kolumn „jet-groutingu”. Konstrukcję budynku dostosowano do obciążeń dynamicznych, wynikających z bliskości pierwszej linii metra (tunel w odległości 8 m od ściany szczelinowej).

Ściany zewnętrzne budynku są murowane i pełnią rolę wypełnienia szkieletu konstrukcji. Elewację budynku wykonano w części parteru z kamienia, wyżej – w postaci warstwy ocieplenia, z wykorzystaniem płyt włóknowo-cementowych. W budynku jest 777 mieszkań i 799 miejsc postojowych w garażu podziemnym. Jest to jeden z budynków o największej liczbie mieszkań, który został wybudowany w ostatnich latach.

Powierzchnia zabudowy wynosi 9285,07 m2, powierzchnia użytkowa 33 409,00 m2, a kubatura budynku 295 855,29 m3. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.