Nagroda II stopnia
 Obiekty służby zdrowia i rekreacji
(Grupa IX)

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Księcia Trojdena 2 c-g

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
Warbud SA, Warszawa
Zespół Projektowo Inwestycyjny Kontrapunkt V-Projekt, Kraków
mgr inż. Krzysztof Magdziarz
mgr inż. Krzysztof Czebreszuk (branża budowlana)
mgr inż. arch. Aleksander Mirek (architektura)
mgr inż. Tomasz Żebro (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Centrum pełni funkcje sportowe i dydaktyczne. Jest zlokalizowane w zespołach połączonych ze sobą podziemnym parkingiem (108 miejsc postojowych) i pomieszczeniami technologicznymi uzdatniania wody. Są to zespoły: dydaktyczny Propedeutyki Fizjoterapii (w jego skład wchodzą sala gimnastyczna i wielofunkcyjna); hali sportowej i sal specjalistycznych, dydaktyczny studium WF, administracyjny; basenu olimpijskiego z pomieszczeniami ratowników i trenerów; basenu szkoleniowego z sauną parową i suchą; łącznika z kawiarnią, w której przewidziano wyjście na taras zielony przekryty konstrukcją membranową składaną.

Komunikację pionową zapewnia sześć klatek schodowych oraz dwa podwójne dźwigi. Część wspólną wszystkich budynków stanowi hol główny oraz kawiarnia na piętrze budynku łącznika.

Pionowe stalowe tafle typu Corten, perforowane laserowo i przymocowane do ścian, pełnią funkcje zacieniaczy pionowych i umożliwiają uzyskanie efektu sączenia światła przez liście drzew, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na zachodniej ścianie wewnętrznego dziedzińca zaprojektowano ścianę wspinaczkową, z której – dzięki składanemu membranowemu przekryciu – można korzystać także w trakcie niesprzyjającej aury.

Centrum zostało wyposażone w instalacje solarne i panele fotowoltaiczne. Energia słoneczna będzie wykorzystana do podgrzewania wody technologicznej basenowej, a w wypadku braku odbioru tej energii układ solarny znajdzie zastosowanie przy wstępnym podgrzewie ciepłej wody. W okresie letnim instalacja solarna posłuży ogrzewaniu wody do natrysków i na cele bytowe oraz podgrzania wody basenowej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 7295,70 m2, powierzchnia użytkowa 17 025,16 m2, a kubatura budynku 128 485,70 m3. Całość prac wykonano w ciągu 11 miesięcy.