Nagroda II stopnia
 Obiekty komunalne i komunikacja
(Grupa VI)

Budowa budynku terminala lotniskowego Portu Lotniczego „Mazury” w Szymanach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budynkiem wiaty technicznej

Inwestor:
Inżynier kontraktu:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Warmia i Mazury Sp. z o.o., Szczytno
konsorcjum firm: Ekocentrum Sp. z o.o., Wrocław
Ekoinwestycje Sp. z o.o., Białystok
Mostostal Warszawa SA w Warszawie
Studio Form Architektonicznych „PANTEL”, Olsztyn
mgr inż. Zbigniew Skonieczny
mgr inż. Piotr Czechowicz
mgr inż. arch. Tomasz Lella (architektura), mgr inż. Andrzej Kuzia (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Port lotniczy Olsztyn-Mazury jest usytuowany z dala od siedlisk i zwartej zabudowy, otoczony kompleksem leśnym. Budynek terminala został zaprojektowany w nawiązaniu do architektury Warmii i Mazur. Od strony frontowej zaprojektowano wejście w formie mazurskich dachów. Elewacje klatek schodowych obłożono kamieniem łupanym, charakterystycznym w regionie Mazur.

Budynek terminala jest przeznaczony do obsługi ruchu pasażerskiego na liniach krajowych, międzynarodowych oraz czarterach. Konstrukcję budynku stanowią stopy fundamentowe i słupy żelbetowe oraz dźwigary dachowe z drewna klejonego. Fasada ścian zewnętrznych budynku jest szklano-aluminiowa.

W zakres zadania wchodziło m.in. kompleksowe wykonanie:

  • budynku terminalu lotniskowego wraz z infrastrukturą;
  • budynku wiaty technicznej z kotłownią olejową;
  • zewnętrznych instalacji infrastruktury technicznej, tj. kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej sieci wodociągowej i hydrantowej, zewnętrznej sieci odprowadzania wód deszczowych, oświetlenia i sieci zewnętrznych elektrycznych, przyłącza wody lodowej oraz sieci c.o. i c.w.u.;
  • zagospodarowania terenu, w tym parkingów dla samochodów osobowych, autokarów dla VIP oraz parkingów dla pracowników; dojść i dojazdów, a także małej architektury i zieleni.

Powierzchnia zabudowy (budynek terminalu i wiaty technicznej) wynosi 5906 m2 (5086 + 820), powierzchnia użytkowa 6802,18 m2 (6054,18 + 748), a kubatura budynków 50 856 m3 (46 100 + 4756). Całość prac wykonano w ciągu 12 miesięcy.