Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej
(Grupa V)

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu

Inwestor:

Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektorzy nadzoru:

Główni projektanci:
Gmina Miasta Toruń a następnie Centrum Kulturalno-Kongresowe Sp. z o.o., Toruń
konsorcjum firm:
Mostostal Warszawa SA – lider
Acciona Infraestructuras SA z siedzibą w Madrycie – partner
MENIS ARQUITECTOS S.L.P., Hiszpania
mgr inż. Alina Janczewska-Odjas (od 11.04.2013 do 31.08.2014)
inż. Marek Kęsy (od 01.09.2014)
inż. Marek Trzoska (roboty sanitarne), mgr inż. arch. Piotr Dylik (roboty
ogólnobudowlane), inż. Roman Bzdzion (roboty elekryczne)
Arch., PhD Fernando Menis (architektura), mgr inż. Tomasz Pulajew (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Obiekt wybudowano według projektu, który uzyskał nagrodę na Festiwalu Architektury Światowej w Barcelonie jako najlepszy projekt kulturalny przyszłości. Spełnia rolę wielofunkcyjnej sali koncertowej, zapewniającej możliwość wystawiania spektakli teatralnych, operowych i musicali, projekcje fi lmowe, a także organizację kongresów i konferencji.

Zastosowano konstrukcję stalową i żelbetową, konglomerat ceglano-betonowy oraz konglomerat tuf wulkaniczny – beton.

Część podziemna ma konstrukcję żelbetową płytowo-słupową, z fragmentami ścian wewnętrznych i żelbetową obudową ścian zewnętrznych. Podpory pionowe przyjęto w układzie nieregularnym o zróżnicowanym rozstawie, przystosowanym do funkcji nadziemnej i podziemnej budynku. Z uwagi na konieczność wykonania głębokiego wykopu przy granicy działki, część podziemna była realizowana w obudowie ze ścian szczelinowych, które stanowią jednocześnie zewnętrzne ściany budynku części podziemnej. Ścianę szczelinową wykonywano do głębokości od 17 do 25 m. Zastosowano płytę fundamentową posadowioną bezpośrednio. Zasadnicze elementy konstrukcyjne części nadziemnej stanowią ściany, słupy i tarczownice żelbetowe przenoszące obciążenia ze stropów, obudowy oraz dachu na żelbetową część podziemną. Zróżnicowane ze względów funkcjonalnych, usytuowanie tych elementów nawiązuje do siatki podpór w garażu. W celu zapewnienia możliwości użytkowania sal koncertowych, również jako teatralnych oraz uzyskania lepszej akustyki sali, zastosowano system ruchomych elementów sufi tu podwieszonego. Elementy płaskie trójkątne umocowane na konstrukcji metalowej mogą być opuszczane za pomocą zdalnie sterowanego mechanizmu i blokowane w kilku pozycjach, zmieniając w ten sposób parametry akustyczne sali w zależności do potrzeb. W obiekcie zastosowano podwójne ściany przesuwne, oddzielające sale akustycznie i wizualnie.

Powierzchnia zabudowy wynosi 4318,35 m2, powierzchnia użytkowa 18162,25 m2, a kubatura budynku 158 183,01 m3. Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.