Nagroda II stopnia
 Obiekty dydaktyczne i laboratoryjne
(Grupa IV)

Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego
„Olimp Laboratories” Sp. z o.o. Dębica – Pustynia

Inwestor:
Główny wykonawca inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
„Olimp Laboratories” Sp. z o.o., Dębica

F.R.B. Inter-Bud Sp. z o.o., Sp. k., Kraków
Perbo – Inwestycje Sp. z o.o., Sp. k., Kraków
mgr inż. Zbigniew Puto
mgr inż. Robert Maziarek
mgr inż. arch. Piotr Łabowicz (główny projektant)
mgr inż. arch. Artur Róg (architektura), inż. Krzysztof Wójcik (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca inwestycji.


 

Ośrodek znajduje się w miejscowości Pustynia, w rejonie skrzyżowania drogi powiatowej prowadzącej do miejscowości Zawada i lokalnej drogi gminnej. Funkcjonalnie jest podzielony na cztery budynki, stanowiące zwarty układ kompozycyjny. Główne wejście do ośrodka jest zaakcentowane fasadą szklaną, natomiast pozostała część jest wykończona betonem architektonicznym oraz elementami ceramicznymi i blachą nierdzewną. Budynek pracowni doświadczalnych jest podzielony ścianami z systemowych paneli metalowych. Sufi ty w pracowniach są wykonane z kasetonów metalowych, a konstrukcję dachu stanowią stalowe dźwigary kratowe. Budynki wykonano o konstrukcji żelbetowej monolitycznej płytowo- słupowej. W budynku technicznym zastosowano strop z płyt kanałowych strunobetonowych rozpiętości 19 m, w pozostałych dwóch budynkach – stropy żelbetowe monolityczne kasetonowe. Przewidziano możliwość nadbudowy trzech budynków o dodatkowe trzy kondygnacje. Budynki, ze względu na niekorzystne warunki gruntowe, posadowiono na palach.

W obiektach zastosowano m.in. system paneli słonecznych do zasilania budynków w ciepłą wodę użytkową oraz przeszklenia o współczynniku przenikania ciepła U = 0,5 W/(m2•K). Powierzchnia zabudowy wynosi 6590,26 m2, powierzchnia użytkowa 8881,01 m2, a kubatura budynku 59 288,54 m3. Całość prac wykonano w ciągu 29 miesięcy.