Nagroda II stopnia
Budynki biurowo-usługowe
(Grupa III)

ASTRUM BUSINESS PARK – etap I inwestycji w Warszawie
przy ul. Łopuszańskiej 95

Inwestor:
Generalny realizator inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Irydion Sp. z o.o., Warszawa

Prochem SA, Warszawa
Prochem SA, Warszawa
mgr inż. Rafał Waś
mgr inż. Jacek Küchler
mgr inż. arch. Małgorzata Kraszewska (architektura)
mgr inż. Paweł Lewicki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny realizator inwestycji.


 

Astrum Business Park to kompleks biurowo-usługowy z zabudową 6-kondygnacyjną o wysokości do 23,60 m (w pasie przyległym do ul. Łopuszańskiej) i 4-kondygnacyjną zabudową o wysokości do 15,80 m (w głębi działki i wzdłuż ulicy Jutrzenki). Tworzy układ 3-dziedzińcowy z otwarciem wnętrz w kierunku południowym.

W parterze zlokalizowano hole wejściowe, bufety pracownicze, sale konferencyjne oraz pomieszczenia pomocnicze. Ponadto od strony ul. Łopuszańskiej i ul. Jutrzenki zaprojektowano ciąg lokali usługowohandlowych. Na piętrach zlokalizowano wyłącznie biura, które mogą być użytkowane jako wnętrza jednoprzestrzenne typu „open space” lub dzielone na pokoje biurowe. W sąsiedztwie pionów komunikacyjnych na piętrach usytuowano zespoły pomieszczeń sanitarnych i technicznych. Część podziemną stanowi garaż jedno- i dwukondygnacyjny, z dwoma wjazdami od strony ul. Jutrzenki oraz od ul. Łopuszańskiej. Budynek (część podziemna i naziemna) zaprojektowano o konstrukcji żelbetowej słupowo-płytowej. Siatka słupów konstrukcji głównej w większości przęseł wynosi 8,00 × 8,00 m. W budynku znajdują się trzony żelbetowe monolityczne powiązane z płytami stropowymi. W trzonach są usytuowane klatki schodowe, windy i szyby instalacyjne. Trzony te pełnią rolę usztywnienia konstrukcji budynku. Ściany zewnętrzne pokryto fasadą szklano-aluminiową oraz okładziną z płyt ceramicznych.

Obiekt znajduje się przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich z ul. Łopuszańską. Istotną zaletą lokalizacji kompleksu jest sąsiedztwo stacji kolejki WKD (około 250 m), Dworca Zachodniego (około 4 km), Portu Lotniczego (około 4 km) oraz węzła drogowego, od którego odchodzą obwodnice Warszawy i nowe trasy wylotowe w kierunku Poznania, Gdańska, Krakowa i Katowic.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3345 m2, powierzchnia użytkowa 16 046 m2, a kubatura budynku 77 000 m3. Całość prac wykonano w ciągu 33 miesięcy.