Nagroda III stopnia
 Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa X)

Przebudowa Stawu Południowego w Parku Miejskim im. F. Kachla
w Bytomiu przy ul. Wrocławskiej i ul. Chrzanowskiego

Inwestor:

Inwestor zastępczy:

Generalny wykonawca inwestycji:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Miasto Bytom reprezentowane przez Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, Bytom
Miasto Bytom reprezentowane przez Wydział Realizacji Inwestycji
i Remontów, Bytom

Gijo Kapsa, Seidel Sp. J., Bytom
Plus8.Pl Architekci S.C. M. Górczyński, R. Seemann, Zabrze
mgr inż. Michał Pogoda
mgr inż. Tadeusz Moos, inż. Wiesław Strzałkowski
dr inż. arch. Michał Górczyński (architektura)
mgr inż. Zbigniew Sojka (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Staw południowy w Parku im. F. Kachla w Bytomiu, zwany Stawem Łabędzim, służył mieszkańcom jako teren rekreacyjny, wędkowania, a nawet przejażdżek łódką. Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w. wybudowano na nim groblę. Z czasem został zanieczyszczony namułem, nie miał naturalnych odpływów, i stał się odbiornikiem zanieczyszczonych wód deszczowych. To wszystko sprawiło, że pogorszyły się warunki bytowania organizmów żywych w stawie i jego otoczeniu. Jednak największym problemem było systematyczne obniżanie poziomu wody do czego przyczyniła się m.in. nieszczelność dna spowodowana szkodami górniczymi. W roku 2013 staw praktycznie przestał istnieć. Konieczne stało się podjęcie działań mających na celu przywrócenie temu miejscu utraconych walorów przyrodniczych i krajobrazowych. Przez wprowadzenie nowej roślinności i powiększenie tafli wody oraz zagospodarowanie linii brzegowej, stworzono dogodne warunki siedliskowe dla ryb, płazów, ptaków oraz ssaków. Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i architektoniczne chronią obiekt przed degradacją, a naturalne materiały, takie jak drewno, kamień i piaskowiec, wpływają pozytywnie na estetykę obiektu i jego otoczenia. Park jest jedynym i jednocześnie największym terenem zieleni w śródmieściu Bytomia.

Powierzchnia zbiornika wynosi 1,64 ha. Całość prac wykonano w ciągu 10 miesięcy.