Nagroda III stopnia
 Obiekty rewitalizowane
(Grupa VIII)

Rozbudowa i przebudowa związana ze zmianą sposobu użytkowania budynków zabytkowych nr 6 i 9 inwestycji Garnizon Kultury na terenie byłych koszar, w Gdańsku przy ul. Słowackiego 19 i 23

Inwestor, deweloper
i generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:


Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

Grupa Inwestycyjna Hossa SA, Gdynia
Pracownia Projektowa Grupy Inwestycyjnej Hossa SA, Gdynia
mgr inż. Rafał Jóźwik – budynek nr 6 i 9,
mgr inż. Sebastian Rogało – budynek nr 6,
mgr inż. Ewa Solarczyk – budynek nr 9
mgr inż. Przemysław Baniecki
mgr inż. arch. Marcin Woyciechowski (architektura) – budynek nr 6 i 9,
mgr inż. arch. Jarosław Strójwąs (architektura) – budynek nr 6,
mgr inż. arch. Maja Dynak (architektura) – budynek nr 9,
inż. Roman Pietrzak (konstrukcja) – budynek nr 6 i 9

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, deweloper i generalny wykonawca.


 

Budynki zgłoszone do konkursu, odrestaurowane pod nadzorem konserwatora zabytków, stanowią część przedsięwzięcia inwestycyjnego o nazwie Garnizon Kultury – największego realizowanego w Trójmieście projektu budowy obiektów kultury.

Garnizon Kultury to rewitalizowany zabytkowy kompleks dawnych koszar. Stanowi on część nowej centralnej dzielnicy Garnizon w Gdańsku. W skład wchodzi m.in. 7 budynków zabytkowych przy ul. Słowackiego o łącznej powierzchni ponad 12 500 m2 oraz zajmujący 2,5 ha park z zabytkowym starodrzewem. Całość projektu przewiduje powstanie miejskiej przestrzeni rekreacji, kultury i rozrywki, z nowoczesną powierzchnią usługową, przeznaczoną m.in. na klub muzyczny ze sceną, działalność gastronomiczną, targową, wystawienniczą i konferencyjną.

Teren Garnizonu przez ponad 100 lat był wyłączony z tkanki miejskiej, stanowiąc miejsce stacjonowania rożnych formacji wojskowych, w tym Czarnych Huzarów Pruskich, dla których został zbudowany w XIX wieku.

Budynek przy ul. Słowackiego 19 powstał w latach 1902–1903, z przeznaczeniem na kwatery huzarów (do 1920). Po roku 1945 został zaadaptowany na funkcje szkoleniowo-biurowe. Obecnie obiekt o nazwie Esprit Haus, po gruntownej renowacji i modernizacji, jest częścią projektu Garnizon Kultury. Na dwóch piętrach zabytkowego budynku mieszczą się dwie sale po około 250 m2 i trzy po około 70 m2. Na parterze znajduje się księgarnia – w korytarzach na parterze i piętrze Galeria Sztuki, a na piętrze – sklepy z polskim wzornictwem i sztuką.

Budynek przy ul. Słowackiego 23 powstał na przełomie XIX i XX wieku. Pełnił funkcję stajni i ujeżdżalni, a w okresie późniejszym został zaadaptowany na warsztat i magazyny. Po modernizacji i adaptacji do nowych funkcji – do wykonanej z czerwonej cegły historycznej bryły, która dziś stanowi salę wielofunkcyjną ze sceną, została dobudowana oryginalna część w znacznym stopniu przeszklona, pokryta samordzewiejącą blachą i siatką cortenową. W budynku znajduje się klub muzyczny, browar restauracyjny oraz winiarnia. Można w nim organizować przyjęcia okolicznościowe i spotkania biznesowe. Na terenie parku istnieje możliwość organizowania wydarzeń o charakterze plenerowym.

Powierzchnia zabudowy wynosi: budynek nr 6 – 884 m2, budynek nr 9 – 1110 m2, powierzchnia użytkowa budynek nr 6 – 2421,49 m2, budynek nr 9 – 1732,97 m2, a kubatura budynku nr 6 – 12 578,10 m3 oraz budynku nr 9 – 11 324,03 m3. Całość prac wykonano w ciągu 24 miesięcy.