Nagroda III stopnia
Obiekty drogowe i kolejowe
(Grupa VII)

Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – granica państwa od km 25+055,92 do km 27+808,37 (po istniejącym śladzie drogi wojewódzkiej nr 971) prowadzącej do projektowanego mostu granicznego na rzece Poprad – w ramach inwestycji pn. „Udział
w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze krajowej
nr 87 wraz z dojazdami. Odc. I i II”

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:

Główni Projektanci:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie
Firesta – Fišer, Rekonstrukce, Stavby a.s. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
Pracownia Inżynierska Klotoida, Kraków; MP Mosty Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Martin Mohler
mgr inż. Marcin Wszołek, mgr inż. Krzysztof Faron, mgr inż. Rafał Stawiarski, inż. Marian Bąbaś, mgr inż. Józef Szafrański
mgr inż. Mariusz Potępa (architektura)
mgr inż. Mariusz Potępa, mgr inż. Paweł Mieszkowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Rozbudowa drogi krajowej nr 87 Nowy Sącz – Piwniczna – granica państwa obejmowała roboty branży drogowej, mostowej, budowlanej, torowej i sterowania ruchem kolejowym, teletechnicznej, elektrycznej, kanalizacyjnej, a także rozbiórkę budynku nr 37 wraz z przyległą zabudową gospodarczą oraz przeniesienie zabytkowej willi.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje budowa mostu nad rzeką Poprad. Przęsło nurtowe w miejscowości Piwniczna-Zdrój w ciągu DK87 w km 25+128,49 wykonano jako konstrukcję łukową zespoloną. Łuk stalowy o rozpiętości 80 m i wyniosłości 13,53 m stanowi belka stalowa o przekroju zamkniętym, ze ściągiem w postaci stalowej belki skrzynkowej. Pomost w postaci płyty żelbetowej prefabrykowano- monolitycznej typu filigran jest oparty na poprzecznicach stalowych. Przęsła skrajne wykonano jako ustrój dwubelkowy stalowy, stężony poprzecznicami. Całkowita długość obiektu znajdującego się nad linią kolejową PKP nr 96 i rzeką Poprad wynosi 191,50 m.

Przebudowana droga wojewódzka nr 971 na drogę krajową nr 87 od km 25+055,92 do km 27+808,37, wraz z dojazdem do mostu granicznego na rzece Poprad, ma klasę drogi G o kategorii obciążenia ruchem KR3. Przebudowany odcinek wykonano jako drogę jednojezdniową dwupasmową, odcinkowo trójpasmową wzdłuż remontowanego muru oporowego przy rzece Poprad w km od 25+700 do 26+ 850.

Modernizowany odcinek układu komunikacyjnego Piwniczna- Zdrój – granica państwa oraz obiekt mostowy jest wyjątkowo dobrze wpisany w otaczający krajobraz Doliny Popradu. Przebudowany na długości 1300 m mur oporowy oraz odcinek DK87, usytuowane wzdłuż rzeki Poprad, są wyjątkowo atrakcyjne, zarówno dla turystów, jak i mieszkańców regionu. Całość prac wykonano w ciągu 30 miesięcy.