Nagroda III stopnia
Obiekty dydaktyczne i laboratoryjne
(Grupa IV)

Budynek B Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania
Matematyki i Kształcenia na odległość
z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Sielickiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
Politechnika Gdańska
MIRBUD SA, Skierniewice
Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „FORT”, Gdańsk
mgr inż. Jarosław Powłoka
inż. Bogumiła Choińska (branża konstrukcyjno-budowlana),
tech. Waldemar Kazimierczak (branża w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), mgr inż. Mirosław Woźnica,
mgr inż. Jakub Kasal (branża w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych kanalizacyjnych)
dr hab. inż. arch. Antoni Taraszkiewicz (architektura)
dr inż. Zbigniew Wilk (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Budynek dydaktyczno-laboratoryjny stanowi nowoczesne centrum kształcenia w zakresie nanotechnologii i inżynierii materiałowej, ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii materiałów funkcjonalnych. Składa się z Centrum Nanotechnologii B (etap I), Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na odległość (etap II) oraz parkingu podziemnego (etap III).

Poza tym obiektem zrealizowano wymianę nawierzchni ulicy Siedlickiej, z jednoczesną zmianą organizacji odbywającego się na niej ruchu samochodowego i pieszego.

Obiekt ma konstrukcję żelbetową monolityczną. Jest posadowiony na monolitycznej płycie żelbetowej grubości 63 oraz 70 cm. Klatki schodowe, ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne, słupy i stropy wykonano jako żelbetowe monolityczne.

Stropodach nad budynkiem – żelbetowy grubości 20÷30 cm, z górną warstwą grubości 8 cm z otoczaków frakcji 16/32 mm, a stropodach nad parkingiem podziemnym – żelbetowy grubości 35 cm, z górną warstwą z płyt i kostki betonowej oraz granitowej grubości 8÷14 cm.

Do wykończenia budynku zastosowano m.in. czerwony kamień elewacyjny – piaskowiec, aluminiowe fasady słupowo-ryglowe, ślusarkę okienną i drzwiową aluminiową. Nawierzchnie placów wykonano z płyt kamienno-betonowych.

Budynek wpisuje się w tkankę zabytkowej części kampusu Politechniki Gdańskiej. Architektura budynku charakteryzuje się prostotą i powściągliwością formy. Nawiązano do neorenesansu niderlandzkiego, dominującego w historycznej, sąsiadującej z miejscem lokalizacji inwestycji – części kampusu Politechniki Gdańskiej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1093,90 m2, powierzchnia użytkowa 4750,20 m2, a kubatura budynku 25 857 m3. Całość prac wykonano w ciągu 28 miesięcy.