Nagroda III stopnia
 Budynki biurowo-usługowe
(Grupa III)

Osiedlowy zespół budynków handlowo-usługowych ze stacją paliw
i parkingiem w Zamościu przy ul. Sadowej i ul. Ciepłej

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
HOPSTOP Zamość 2 Sp. z o.o., Zamość
INNEBO GROUP Sp. z o.o., Warszawa
BETONOX Construction Sopot Spółka Akcyjna Sp. k., Sopot
INNEBO Sp. z o.o., Warszawa
mgr inż. Paweł Siewierski
mgr inż. Artur Głazowski
mgr inż. Tomasz Bal (architektura)
mgr inż. Wojciech Naziębło (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca. 

Inwestycja zgłoszona do Konkursu to zespół 3 budynków wolno stojących o przeznaczeniu handlowo-usługowym oraz budynek techniczny, a także stacja paliw i parking. Główną kubaturę każdego z budynków stanowi jednokondygnacyjna część handlowo-usługowa o wysokości 6,0 m. Pomieszczenia techniczne, niezbędne do funkcjonowania obiektu, są zlokalizowane wewnątrz kubatur poszczególnych budynków. Budynki zaprojektowano i wykonano o konstrukcji mieszanej: główna konstrukcja nośna żelbetowa z wypełnieniem murowanym i dachem stalowym.

Wykonano również zewnętrzny parking i plac manewrowy oraz przebudowę ulic Sadowej i Ciepłej.

Powierzchnia zabudowy wynosi 1367 m2, powierzchnia użytkowa 1165 m2, a kubatura budynków 8202 m3. Całość prac wykonano w ciągu 11,5 miesiąca.