Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Terminal Kontenerowy DCT2 w Gdańsku przy ul. Kontenerowej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Główny wykonawca:
Jednostki projektowe:

Dyrektorzy projektu:
Kierownicy budowy:
Inżynier kontraktu:
Inżynier rezydent:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci konstrukcji:
DCT Gdańsk SA w Gdańsku
NV BESIX SA, Warszawa, Oddział w Polsce
NDI SA, Sopot
NV BESIX SA, Warszawa, Oddział w Polsce,
INDUSTRIA PROJECT Sp. z o.o., Gdańsk
mgr inż. Xavier Debruche, mgr inż. Łukasz Małkiewicz
mgr inż. Józef Taratuta, mgr inż. Dominik Wróblewski
Chris Boisons
mgr inż. Tomasz Potocki
mgr inż. Wojciech Sobieraj

prof. Christophe Bauduin, inż. Xavier Raucroix,
dr inż. Włodzimierz Werochowski, dr inż. Rafał Pankau,
mgr inż. Bartłomiej Moszczyński, mgr inż. Iga Mrowicka

Budowę do konkursu zgłosił główny wykonawca.


 

DCT Gdańsk to największy pod względem liczby przeładunków terminal kontenerowy na Morzu Bałtyckim. Zadanie inwestycyjne, zrealizowane w formie „zaprojektuj i zbuduj”, polegało na wybudowaniu głębokowodnego nabrzeża długości około 656 m i głębokości do 17 m – mającego kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu i Polski.

Zdolność przeładunkowa istniejącego nabrzeża DCT1 i nowego DCT2 wynosi łącznie około 3 mln TEU, a samo nabrzeże DCT2 po pierwszej fazie rozbudowy to 1,5 mln TEU.

Inwestycja obejmowała konstrukcję nabrzeża, wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi oraz infrastrukturą na potrzeby dźwigów STS; place składowe kontenerów wraz z wymaganą infrastrukturą na potrzeby dźwigów kontenerowych RTG; ciągi komunikacyjne dostosowane do poruszania się po nich ciężkiego sprzętu terminalowego; pola składowe kontenerów chłodniczych wraz z infrastrukturą; niezbędne instalacje, w szczególności elektryczne, teletechniczne i sanitarne; stacje transformatorowe; rozbudowę istniejącego warsztatu; zabezpieczenie/odbudowę falochronu brzegowego zlokalizowanego w północnozachodniej części nabrzeża; realizację nowego obszaru parkingowego.

Powierzchnia zabudowy około 250 000,00 m2. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda I stopnia