Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Obiekty oceniane indywidualnie
(Grupa IX)

Centrum Kompetencji Ocean Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie przy ul. Kupieckiej

Inwestor:

Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:
Uniwersytet Warszawski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Warszawa
PORR SA, Warszawa
APA Skoczek & Wojdacki Architekci s.c., Kraków
inż. Lech Moroz
dr inż. arch. Jacek Laskowski
mgr inż. arch. Igor Wojdacki (architektura),
mgr inż. Marcin Matoga (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynek Centrum Kompetencji Ocean ma konstrukcję żelbetową prefabrykowaną, z trzonami komunikacyjnymi żelbetowymi monolitycznymi. Elewację budynku wykonano jako wentylowaną, z okładzinami z blach perforowanych Corten. Dach jest płaski o konstrukcji żelbetowej prefabrykowanej pokryty folią dachową FPO.

Budynek jest wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia służące do przeprowadzania zaawansowanych obliczeń wielkoskalowych, a także przetwarzania, analizy oraz wizualizacji danych. Budynek spełnia najwyższe wymagania norm bezpieczeństwa. Został wyposażony w systemy przeciwpożarowe oraz nowoczesny system zasilania gwarantowanego (DRUPS – Disel Rotary UPS), zapewniający dużą oszczędność energii elektrycznej i minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko. Centrum Kompetencji Ocean to także przykład budownictwa zoptymalizowanego pod względem oszczędności energii (system chłodzenia STULZ wykorzystujący agregaty wody lodowej z funkcją free cooling) oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne i klimat (do ogrzewania pomieszczeń biurowych części administracyjnej budynku wykorzystuje się ciepło technologiczne pochodzące z komputerów pracujących w serwerowni). Budynek serwerowni jest także wyposażony w 5 systemów ochrony przeciwpożarowej.

Można stwierdzić, że dzięki tym systemom oraz jednemu z najnowocześniejszych systemów zasilania gwarantowanego, budynek Centrum Kompetencji Ocean jest jednym z najnowocześniejszych budynków tego typu w Polsce i w Europie, wyróżniający się m.in. kunsztem architektonicznym w zastosowaniu elewacji z blachy Corten.

Powierzchnia zabudowy wynosi 3535,00 m2, powierzchnia użytkowa 6077,00 m2, a kubatura budynku 31 627,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 9 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda I stopnia