Tytuł "Budowa Roku 2016" (nagroda I stopnia)
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 25 mln zł  
(Grupa III)

Trzy budynki mieszkalne wielorodzinne z garażami podziemnymi
w Krakowie przy ul. Jana Kaczary

Inwestor, developer, generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru
:
Główni projektanci:

Dom-Bud M. Szaflarski Spółka Jawna, Kraków
Biuro Architektoniczne Ryszard Chmiest, Krzeszowice

mgr inż. Radosław Wilk
inż. Stanisław Czapla, mgr inż. Jacek Kruczkowski
mgr inż. arch. Ryszard Chmiest (architektura),
mgr inż. Marcin Zasada (konstrukcja)


Budowę do konkursu zgłosił inwestor, developer, generalny wykonawca.


 

Zespół tworzą trzy budynki mieszkalne o nr 2a, 2b i 3. Budynki 2a i 2b to obiekty 5-kondygnacyjne, połączone podziemną kondygnacją garażową. W części nadziemnej budynek jest podzielony na dwa segmenty w postaci dwóch prostopadłościennych brył o rzucie w kształcie dwóch stykających się liter „L”. Dach na budynkach jest płaski pogrążony. Formę budynku urozmaicają balkony, wykusze z balkonami, daszki zewnętrzne. Podwyższona attyka maskuje umieszczone na dachu urządzenia wentylacji mechanicznej. Konstrukcja budynków jest żelbetowa, o mieszanym układzie ścian nośnych i usztywniających. Budynek nr 3 to obiekt 3-kondygnacyjny w całości podpiwniczony. Stanowi on dopełnienie układu przestrzennego, jaki tworzą budynki nr 2a i 2b. Został zaprojektowany na planie elipsy. Wejście i klatka schodowa zostały umieszczone od strony północnej. Konstrukcja budynku jest żelbetowa o mieszanym układzie ścian nośnych i usztywniających, urozmaicona wspornikową konstrukcją balkonów, stropodachu i daszku nad wejściem. Zastosowano dach płaski pogrążony z podwyższoną attyką, analogiczny do dachu nad budynkami nr 2a i 2b. Bezpośrednie sąsiedztwo parku „Zaczarowanej dorożki” i niska zabudowa jest interesującą formą architektoniczną w kameralnej skali osiedla – sypialni Krakowa.

Wielorodzinne budynki mieszkalne, dwu- i czteropiętrowe mają łącznie 152 mieszkania i 105 miejsc garażowych podziemnych. Budynki mają osiem klatek schodowych i osiem wind osobowych, tarasy przy mieszkaniach na parterze, dwa lokale usługowe, 64 komórki lokatorskie oraz przeprawy dla osób niepełnosprawnych.

Powierzchnia zabudowy wynosi 2583,25 m2, powierzchnia użytkowa 8324,55 m2, a kubatura budynków 48 151,06 m3. Całość prac wykonano w ciągu 65 miesięcy.

Budowa Roku 2016 Nagroda I stopnia