Nagroda II stopnia
Obiekty użyteczności publicznej 
(Grupa V)

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu przy ul. Grunwaldzkiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:Główni projektanci:
PPP Projekt Sp. z o.o., Warszawa
Warbud SA, Warszawa
Artur Jasiński i Wspólnicy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., Kraków
mgr inż. Piotr Lewicki
mgr inż. Jerzy Michna, inż. Janusz Kiecka (konstrukcje budowlane),
inż. Piotr Zwoliński (instalacje elektryczne),
mgr inż. Czesław Łeptuch (instalacje sanitarne),
mgr inż. Przemysław Tylek (inżynieria drogowa)
mgr inż. arch. Marcin Pawłowski (architektura),
mgr inż. Krzysztof Smolak (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Przedmiotem inwestycji jest realizacja budynku Sądu Rejonowego wraz z zagospodarowaniem terenu, układem drogowym i elementami infrastruktury technicznej. Obiekt ma 4 kondygnacje nadziemne oraz jedną podziemną, w której znajduje się garaż dla pracowników Sądu, pomieszczenie konwoju, pomieszczenia techniczne i gospodarcze oraz archiwa. Na kondygnacjach nadziemnych usytuowano pomieszczenia biurowe, a także sale rozpraw, sale narad i pomieszczenia dla świadków. W południowo- wschodniej części budynku zaprojektowano główny dwukondygnacyjny hol wejściowy ze strefą kontroli dostępu oraz pomieszczeniami portierni i ochrony. Na ostatniej kondygnacji zaprojektowano kotłownię, pokoje gościnne, salę konferencyjną z zapleczem, bibliotekę, a także pomieszczenia biurowe oraz gabinety kierownictwa sądu.
Budynek jest posadowiony na żelbetowej dwukierunkowo zbrojonej płycie fundamentowej o podstawowej grubości 50 cm. Konstrukcja części podziemnej jest żelbetowa monolityczna, ze stropem krzyżowo zbrojonym grubości 20 cm, a części nadziemnej – ścianowo-słupowa ze stropami żelbetowymi monolitycznymi, krzyżowo zbrojonymi grubości 20 cm, z głowicami oraz belkami żelbetowymi. Sztywność przestrzenną zapewniają ściany trzonów komunikacyjnych oraz ściany konstrukcyjne.
Z uwagi na wymagania programu użytkowego oraz konieczność właściwego strefowania, zaprojektowano budynek złożony z dwóch bloków funkcjonalnych: zespołu sali rozpraw oraz zespołu pomieszczeń biurowych. Projekt stanowi pilotażową próbę realizacji partnerstwa publiczno-prywatnego przez Skarb Państwa. Od początku był wspierany przez Ministerstwo Rozwoju (wcześniej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju).
Powierzchnia zabudowy wznosi 2343,00 m2, powierzchnia użytkowa 7825,30 m2, a kubatura budynku
42 549,50 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.