Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-mostowe
(Grupa VIII)

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce” obecnie „Kurów Zachód” (bez węzła) część nr 3: odcinek dojazd do przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Puławy

Inwestor:
Inwestor zastępczy:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
GDDKiA Oddział Lublin
ZDI Sp. z o.o. Zagrody, Garbów
Konsorcjum firm: „Energopol-Szczecin S.A.”, Szczecin,
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zwoleń
MP Mosty Sp. z o.o. Oddział Kraków
mgr inż. Łukasz Świerkowski
mgr inż. Emil Ochnio
mgr inż. Robert Słota, mgr inż. Wojciech Nawrocki

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja obejmowała zaprojektowanie i wykonanie drogi ekspresowej długości około 11,84 km, stanowiącej dojazd od przeprawy mostowej na rzece Wiśle w miejscowości Puławy do węzła „Sielce” – obecnie węzeł „Kurów Zachód” – zlokalizowanego na drodze ekspresowej S17 Garwolin – Kurów, wraz z obiektami inżynierskimi i towarzyszącą infrastrukturą.
W ramach inwestycji wykonano m.in. dobudowę drugiej jezdni drogi ekspresowej na odcinku długości około 1,34 km oraz zbudowano dwujezdniową drogę ekspresową na odcinku długości około 10,50 km, wiadukt nad linią kolejową 007 Warszawa – Dorohusk, dwa węzły drogowe, wraz z niezbędnym przełożeniem dróg bocznych dochodzących do węzłów, dwa skrzyżowania na prawe skręty (wjazd i zjazd na drogę ekspresową), cztery wiadukty drogowe na skrzyżowaniach z drogami bocznymi, przejazd w ciągu drogi ekspresowej nad drogą powiatową, trzy mosty w ciągu drogi ekspresowej dwujezdniowej, most w ciągu drogi dojazdowej do Zakładów Azotowych, dwa przejścia ekologiczne w ciągu drogi ekspresowej (duże dolne przejście dla zwierząt oraz przejście zespolone – ciąg pieszy i przejście ekologiczne dla zwierząt), przejście ekologiczne nad drogą ekspresową (duże górne przejście dla zwierząt).
Dzięki inwestycji poprawiono bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz odsunięto ciężki ruch od terenów zabudowanych, przejęto ruch z istniejących dróg wojewódzkich oraz krajowych, w szczególności z przebudowywanej trasy nr 17 Lublin – Warszawa, nastąpiła restrukturyzacja regionu, zmniejszenie emisji spalin oraz zapewniono wyższy komfort podróżującym.
Całość prac wykonano w ciągu 40 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia