Nagroda II stopnia
Obiekty drogowo-mostowe
(Grupa VIII)

Most im. 100-lecia Odzyskania Niepodległości w Otwocku
wraz z dojazdami

Inwestor:
Generalny wykonawca:


Jednostka projektowa:
Inne jednostki:

Kierownicy budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Powiat Otwocki
Konsorcjum firm: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Sp. z o.o., BUDOWNICTWO Spółka Komandytowa, Warszawa,
PHU TOWEMO Monika Szczygieł, Otwock
VIAINFRA sp. z o.o., Warszawa
KND INVEST Dariusz Zieliński, Obryte, Miasto Otwock,
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku
mgr inż. Paweł Stępień, mgr inż. Konrad Konopka
mgr inż. Dariusz Zieliński
mgr inż. Anna Bernady (branża drogowa),
mgr inż. Gerard Marczewski (branża drogowa)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Budowa mostu przez rzekę Świder w km 0+933,36 wraz z dojazdami miała na celu zapewnienie poprawy warunków komunikacyjnych połączenia miasta Otwock i Józefowa przez usprawnienie istniejącego ruchu drogowego, poprawę bezpieczeństwa wszystkich jego uczestników, zmniejszenie wpływu na środowisko w wyniku wprowadzenia ekranów akustycznych oraz elementów podczyszczających ścieki opadowe. Realizacja inwestycji wpłynęła pozytywnie na ruch drogowy do i z Warszawy, rozkładając go równomiernie na trzy powiatowe przeprawy mostowe. Most ma konstrukcję trzyprzęsłową, wykonaną z belek strunobetonowych prefabrykowanych typu T długości 18 m, ze współpracującą płytą pomostu grubości 24 cm wykonaną z betonu zbrojonego. Inwestycja znajduje się na terenie Natura 2000, a także na obszarze otuliny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Całkowita długość mostu wynosi 54,96 m, szerokość 15,22 m, a rozpiętość przęseł 17,85 + 18,30 + 17,85 m. Całość prac wykonano w ciągu 13 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia