Nagroda II stopnia
Obiekty przebudowane i rewitalizowane
(Grupa VI)

Przebudowa i remont budynku wraz z zagospodarowaniem terenu inwestycji „Budowa Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach” zlokalizowanego w Zabrzu, Plac Dworcowy

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:

Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa
Przemysłowego Spółka Akcyjna, Gliwice
AN ARCHI GROUP Sp. z o.o., Gliwice
inż. Zbigniew Wentland (09.11.2016 ÷ 01.02.2017 r.),
mgr inż. Paweł Kowalczyk (01.02.2017 ÷ 16.02.2018 r.)
mgr inż. Dominik Kondziołka
mgr inż. arch. Grzegorz Borek (architektura),
mgr inż. Marian Sokołowski (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Budynek składa się z części frontowej mającej 6 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację podziemną, a także budynku ofi cyny o 3 kondygnacjach nadziemnych. Fundamenty i ściany budynku są murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy w części zachodniej (od sąsiadującego budynku) są ceramiczne i żelbetowe. Strop betonowy na dźwigarach stalowych zastosowano w części wschodniej, a w ofi cynie – stropy Kleina. Schody wewnętrzne są żelbetowe płytowe.
Obiekt został poddany generalnemu remontowi oraz termomodernizacji mającej na celu przystosowanie do pełnienia funkcji Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Sale symulacyjne zostały wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt badawczy.
Utworzono dwie sale interdyscyplinarne dla studentów stomatologii, co umożliwia wprowadzenie metody symulacji medycznej do programu kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Po remoncie studenci i wykładowcy mają do dyspozycji m.in. blok operacyjny, sale intensywnej terapii, symulator karetki, salę porodową i pracownie interdyscyplinarne.
Powierzchnia zabudowy wynosi 587,00 m2, powierzchnia użytkowa 2600,00 m2, a kubatura budynku
14 200,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 17 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia