Nagroda II stopnia
Obiekty szkolno-sportowe
(Grupa V)

Budowa hali sportowej z zapleczem i trybuną przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, ul. Sobieskiego

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownicy budowy:


Inspektor nadzoru:
Inspektorzy branżowi:

Główny projektant:
Członkowie zespołu projektowego:
Powiat Wejherowski, Wejherowo
WOJ-MAR Mariusz Gustowski, Sopieszyno, Wejherowo
MENS Pracownia Projektowa Grzegorz Pełczyński z siedzibą w Poznaniu
tech. bud. Marek Klecha, mgr inż. Marek Kapturkiewicz (branża sanitarna),
mgr inż. Cezary Cybula (branża elektryczna),
mgr inż. Adam Biedunkiewicz (branża teletechniczna)
mgr inż. Krzysztof Chwalisz
mgr inż. Anna Chwalisz (branża sanitarna), mgr inż. Ryszard Gzik (branża konstrukcyjno-budowlana), Wiesław Głowala (branża elektryczna)
mgr inż. arch. Grzegorz Pełczyński

mgr inż. Piotr Jachnik (branża konstrukcyjno- budowlana), mgr inż. Artur Szkop (branża sanitarna), mgr inż. Andrzej Dukowski (branża elektryczna),
mgr inż. Andrzej Dukowski (branża telekomunikacyjna), mgr inż. Jacek Bromber (branża drogowa)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Hala sportowa ma boisko o wymiarach 24 × 44 m. Wysokość w świetle konstrukcji wynosi 9 m. Żelbetowa trybuna ma 288 miejsc siedzących. W obiekcie znajdują się węzły szatniowo-sanitarne, pomieszczenia magazynowe i techniczne, sale fi tness, siłownia, pomieszczenia nauczycieli WF, ogólnodostępna szatnia i węzły sanitarne. Wykonano dwie klatki schodowe, a także windę dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano płaskie dachy oraz ściany z dużymi przeszkleniami. Hala swoją kolorystyką w formie białego tynku i paneli aluminiowych w kolorze żółtym nawiązuje do kolorystyki istniejącego budynku szkoły i w sposób harmonijny wpisuje się w otoczenie. Hala służy uczniom Zespołu Szkół oraz dodatkowo jest obiektem sportowym ogólnodostępnym dla miejscowych klubów sportowych i społeczności miasta. Konstrukcję stanowią ściany murowane z bloczków silikatowych grubości 24 cm, z trzpieniami żelbetowymi. Zaprojektowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu „fi ligran” grubości 25 cm. Jako przekrycie zastosowano dźwigary stalowe oparte przegubowo na słupach utwierdzonych w żelbetowych stopach fundamentowych. Obiekt wyposażono w nowoczesne urządzenia multimedialne. Jest on położony blisko drogi krajowej nr 6, dworca głównego PKP oraz przystanków komunikacji miejskiej.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1794,78 m2, powierzchnia użytkowa 2261,74 m2, a kubatura budynku 14 882,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 15 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia