Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 30 mln zł
(Grupa III)

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami pod nazwą WOLNE MIASTO w Gdańsku przy ul. Cedrowej

Inwestor:
Deweloper:
Generalny wykonawca:


Jednostki projektowe:




Kierownicy projektu:
Kierownicy budowy:


Inspektorzy nadzoru:




Główny projektant:
CEDROWA Sp. z o.o., Warszawa
ECO-CLASSIC Sp. z o.o., Warszawa
etap I i V (budynki B i F) ERBUD S.A., Warszawa; etap II i III (budynki A i D)
MW Kontrakt Sp. z o.o. Sp. K., Reda;
etap IV (budynek C) – DORACO Sp. z o.o., Gdańsk
ECO CLASSIC ARCHITEKCI Sp. z o.o., Warszawa (architektura); ATK DESIGN, Warszawa – etapy I-IV; KRYSIAK ENGINEERS etapy V-VI, Łódź – (konstrukcja, branże); Biuro Inżynierskie PRIM Sp. z o.o., Gdańsk, (instalacje sanitarne, sieci), NERET S. C., Gdańsk, (roboty drogowe); LS Automation, Warszawa, (instalacje elektryczne); Koper Studio Katarzyna Fabińska (architektura krajobrazu)
mgr inż. Michał Kadłubowski; mgr inż. arch. Piotr Ratajczyk
etap I – mgr inż. Marian Charzyński; etap II-III – mgr inż. Krzysztof Purowski;
etap II mgr inż. Andrzej Wrycza; etap IV – mgr inż. Mariusz Trochowski;
etap V – mgr inż. Maciej Grzelak.
etap I-III – mgr inż. Zbigniew Milewski, etap IV-V mgr inż. Adam Mach (roboty budowlane), mgr inż. Tomasz Witkiewicz, mgr inż. Łukasz Domagalski (roboty sanitarne), mgr inż. Marcin Burzyński, mgr inż. Wiesław Kurgan, mgr inż. Piotr Horyd (roboty elektrycznych), mgr inż. arch. Dorota Kowalewska
(inspektor ds. zieleni)
mgr inż. arch. Eliza Wysocka (architektura); etap I-IV mgr inż. Tomasz Kowal,
etap V-VI mgr inż. Jakub Krupa (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Osiedle zostało zaprojektowane jako tradycyjne, pełne zieleni miasteczko z czytelnym układem wewnętrznych uliczek, reprezentacyjną aleją główną i placem miejskim, wkomponowane w istniejący krajobraz z jego łagodnymi pagórkami, łąkami i starym sadem. Osiedle składa się z ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych, dostosowanych wysokościowo do pagórkowatego ukształtowania terenu. W zaprojektowanym zespole budynków znajduje się około 1100 mieszkań. W parterach przy głównym ciągu pieszym i na obrzeżach głównego placu miejskiego usytuowano lokale usługowe.
Budynki zaprojektowano jako klatkowe i klatkowo-korytarzowe. Większość mieszkań na parterach budynków ma zapewnione bezpośrednie wyjścia do przydomowych ogródków.
Fragmenty w postaci płyty fundamentowej oraz ław i stóp posadowiono bezpośrednio. Konstrukcja garaży podziemnych jest żelbetowa, wykonana z betonu klasy C30/37 i zbrojenia stalą klasy A-IIIN. Stropy kondygnacji powtarzalnych zaprojektowano jako płyty żelbetowe zbrojone dwukierunkowo. W trakcie realizacji w części budynków zastosowano stropy prefabrykowano-monolityczne typu „filigran”. Ściany na słupach oraz wspornikowe zaprojektowano w postaci tarcz żelbetowych. Ściany na tarczach oraz nośne ściany zewnętrzne są murowane z bloczków wapienno-piaskowych grubości 18 cm. Ściany szybów windowych i klatek schodowych, zapewniające sztywność przestrzenną budynków, zaprojektowano jako żelbetowe monolityczne grubości 16, 20 i 25 cm.
Trzeba podkreślić, że od I etapu realizacji inwestycji inwestor zastosował w lokalach mieszkalnych farbę podkładową o właściwościach chroniących przed polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez instalacje elektryczne. Od 2015 w projektowaniu oraz procesie inwestycyjnym jest wykorzystywana technologia BIM.
Powierzchnia zabudowy wynosi 22 747,00 m2, powierzchnia użytkowa 60 090,00 m2, a kubatura budynków 352 544,00 m3. Całość prac wykonano w ciągu 84 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia