Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości powyżej 30 mln zł
(Grupa III)

Budynek mieszkalny OLDNOVA w Gdańsku przy ul. Panieńskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
BUDIMEX Nieruchomości Sp. z o.o., Warszawa
BUDIMEX SA, Warszawa
DOMINO GRUPA ARCHITEKTONICZNA Wojciech Dunaj z siedzibą w Szczecinie
mgr inż. Łukasz Trzeciak
mgr inż. Andrzej Odjas
mgr inż. arch. Wojciech Dunaj (architektura),
mgr inż. Ryszard Klemiata (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił inwestor.


 

Realizacja inwestycji obejmowała rozbiórkę istniejącego budynku, z pozostawieniem ściany z historyczną fasadą.
Nowo powstały budynek ma 76 mieszkań 1-, 2- i 3-pokojowych. Ma pięć i cztery kondygnacje od strony ul. Panieńskiej. Między dwoma skrajnymi skrzydłami i segmentem środkowym, z wbudowanym frontonem kamienicy, znajdują się dwa dziedzińce. Dwie kondygnacje podziemne zostały przeznaczone na garaże podziemne, pomieszczenia techniczne, rowerownie, komórki lokatorskie oraz saunę z zapleczem sanitarnym.
Teren, na którym realizowano budynek charakteryzuje się bardzo wysokim poziomem wód gruntowych, co – przy jednoczesnym usytuowaniu budynku w ostrych granicach działki – wymagało zastosowania ścian szczelinowych jako obudowy wykopu, z ich wykorzystaniem jako ścian nośnych dwóch kondygnacji podziemnych budynku. Na granicy wykopu miała pozostać historyczna ściana oraz odkryty (w trakcie prac ziemnych) nie zinwentaryzowany, stuletni (ceglany) kanał kanalizacji sanitarnej.
Przed realizacją płyty fundamentowej pomiędzy ścianami szczelinowymi został wykonany korek betonowy grubości 1 m. Konstrukcję części nadziemnej wznoszono jako żelbetową monolityczną, ze ścianami osłonowymi murowanymi. Podczas realizacji był prowadzony nadzór geotechniczny.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1107,10 m2, powierzchnia użytkowa 3470,21 m2, a kubatura budynku 18 284,96 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia