Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości od 25 do 30 mln zł
(Grupa II)

Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami – I etap we Wrocławiu przy ul. Obornickiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektorzy nadzoru:
Główni projektanci:
IG1 Developer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wrocław
Przedsiębiorstwo Budowlane ARKOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Wrocław
GREG Architekci Pracownia Projektowa Grzegorz Górka, Wrocław
mgr inż. Piotr Gądziński
mgr inż. Robert Opyrchał, mgr inż. Tomasz Augustyniak
mgr inż. arch. Grzegorz Górka, mgr inż. arch. Jakub Zasuń (architektura),
mgr inż. Jakub Lekki (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosił generalny wykonawca.


 

Inwestycja składa się z trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z trzema garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną. Budynek B ma 5, a budynki A i C – 6 kondygnacji nadziemnych. Wszystkie budynki mają jedną kondygnację podziemną przeznaczoną na garaż. Pochylnie zjazdowe do garaży mają maksymalne nachylenie 20% (pod zadaszeniem) oraz 15% – na zewnątrz budynków.
Ściany nośne są murowane z bloczków SILKA oraz żelbetowe. Zastosowano żelbetowe fundamenty, słupy, podciągi oraz wieńce, a także prefabrykowano-monolityczne stropy typu „filigran”, zaprojektowane jako płyty ciągłe dwukierunkowo zbrojone, wykonane z betonu klasy C20/25 (stropy międzykondygnacyjne) oraz klasy C30/C37 (stropy nad częścią podziemną). Schody wewnętrzne są żelbetowe prefabrykowane, ściany działowe – murowane. Budynki dobrze wpisują się w otoczenie i zróżnicowaną okoliczną zabudowę. Wyróżniają się starannością wykonania i rozwiązaniem detali. Połączenie bieli i akcentów czerwieni podkreśla nazwę osiedla „Rosarium”. Osiedle jest „przyjazne” dla mieszkańców.
Wykonawca zastosował ściany ze ściennych paneli Ytong, co przyspieszyło proces inwestycyjny.
W budynkach występują cztery lokale usługowe przeznaczone do aranżacji indywidualnej, wydzielone jako oddzielne strefy pożarowe. Powierzchnia zabudowy wynosi 1913,00 m2, powierzchnia użytkowa 7348,87 m2, a kubatura budynków 31 761,28 m3. Całość prac wykonano w ciągu 22 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia