Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i usługami w parterze, w Radomiu przy ul. Młynarskiej

Inwestor:
Generalny wykonawca:

Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:
LESZCZYŃSKA 2 Arkada Development Sp. z o.o. Sp. k., Radom
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Budownictwa
ŁUCZ-BUD Sp. z o.o., Radom
MM-PROJEKT, Radom
mgr inż. Robert Kuźdub
mgr inż. Paweł Glijer
mgr inż. arch. Mścigniew Marciniak (architektura),
mgr inż. Krzysztof Solus (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor i generalny wykonawca.


 

Budynki mają postać prostopadłościennych brył z ryzalitowanymi ścianami elewacji. Proste bryły budynków są dostosowane do formy, sąsiadującego od północy, osiedla mieszkaniowego z budynkami wielorodzinnymi ośmiokondygnacyjnymi oraz z parkiem Leśniczówka. Charakterystycznymi elementami budynku są wysunięte środkowe części elewacji, głównie południowych, w których znajdują się loggie i tarasy. Ich jasny odcień dzieli całą bryłę na mniejsze segmenty. Wykończenie elewacji w tonacji bieli, brązu, beżu i ciemnych szarości sprawia, że budynki nie konkurują z otaczającą osiedle przyrodą i sąsiednią zabudową. Układ nośny budynków jest mieszany, z dwukierunkowo pracującymi płytami stropowymi, opartymi na słupach, ścianach oraz podciągach. Fundamenty stanowią płyty żelbetowe grubości 100 i 40 cm, a konstrukcję budynku – ustrój żelbetowy, monolityczny z tradycyjnymi murowanymi ścianami osłonowymi i wewnętrznymi. Płyty stropowe budynków mają rozpiętość od 4,50 do 7,80 m. Były one obliczane jako ciągłe oparte na słupach, ścianach oraz podciągach. Sztywność przestrzenną budynków zapewniają żelbetowe ściany zewnętrzne garażu, ściany przy szybach windowych oraz tarcze słupowe i miejscowe ściany żelbetowe na całej wysokości budynków. Schody wewnętrzne są żelbetowe płytowe. Elewacje budynku wykonano w systemie BSO – metodą lekką-mokrą. Grubość izolacji termicznej ze styropianu wynosi 16 cm.
Ściany oddzielające korytarz od lokali mieszkalnych są dwuwarstwowe, aby zapewnić izolacyjność akustyczną zastosowano wełnę mineralną. Materiały do murowania ścian to cegła i bloczki silikatowe.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1586,69 m2, powierzchnia użytkowa 8422,52 m2, a kubatura budynków 39 465,59 m3. Całość prac wykonano w ciągu 20 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia