Nagroda II stopnia
Osiedla mieszkaniowe i budynki mieszkalne
o wartości do 25 mln zł
(Grupa I)

Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażami podziemnymi w Krakowie przy ul. Reduta

Inwestor, generalny wykonawca, deweloper:
Jednostka projektowa:
Kierownik budowy:
Inspektor nadzoru:
Główni projektanci:

DOM-BUD M. Szafl arski Spółka Jawna, Kraków
PERSPEKTYWA PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o., Kraków
Zbigniew Masajada
mgr inż. Jacek Kruczkowski
mgr inż. arch. Agnieszka Kołodziejska-Zarych (architektura),
dr inż. Przemysław Ruchała (konstrukcja)

Budowę do konkursu zgłosili: inwestor, generalny wykonawca, deweloper.


 

Do Konkursu zgłoszono dwa budynki mieszkalne wielorodzinne, należące do osiedla składającego się z ośmiu budynków o spójnej formie architektonicznej. Znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie parku miejskiego. Budynek ma sześć kondygnacji nadziemnych (107 mieszkań) i jedną podziemną. W garażu znajduje się 67 miejsc postojowych. Mieszkania na parterze mają zielone tarasy. Budynki są wyposażone w instalacje: wodno-kanalizacyjną oraz centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej), elektryczną, wentylację mechaniczną. Konstrukcję nośną budynku stanowi ustrój żelbetowy monolityczny. Zastosowano dach płaski za ścianami attykowymi.
Powierzchnia zabudowy wynosi 1300,00 m2, powierzchnia użytkowa 8509,53 m2, a kubatura budynków
29 542,83 m3. Całość prac wykonano w ciągu 21 miesięcy.

Budowa Roku 2018 Nagroda II stopnia